Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

OM DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

Web vandmærke

Dansk Arbejder Idrætsforbund er mere end 100.000 holdkammerater, der hver eneste uge deler smilene, krammene og de gode oplevelser. Vi laver idræt for dig og mig. Vi får alle ind i kampen, fra begynderen til den rutinerede, og vi tager ansvar for, at både seniorer og psykisk sårbare også er med. Vi finder udøvere, som matcher vores idræt –men vi finder også de idrætter, som matcher vores udøvere, for vi er hele Danmarks specialforbund.

Grundlaget for DAI

DAI Logo R+©d Legacy [Konverteret]

Kongresberetning 2021-2023

Forbundets historie

 • 2019

  Årets specialforbund

  DAI får tildelt prisen som ’Årets specialforbund 2019’ efter en afstemning på DIF’s årsmøde 4. maj blot to uger før 90 års fødselsdagen 19. maj.

 • 2017

  Idrætscertificering af bosted

  I Frederikssund Kommune ligger det socialpsykiatriske bosted Klintegården, der får Danmarks første idrætscertificering.

 • 2015

  DM i krolf

  Det første DIF anerkendte DM i en idrætsgren i DAI bliver en realitet i september i Skanderborg, hvor de første DAI’ere i historien får hængt en DIF DM medalje om halsen som vindere af DM i krolf.

 • 2015

  Certificering af senioridrætscentre

  De to første certificeringer af senioridrætscentre ser dagens lys i hhv. Kolding og København. Siden hen er der kommet en lang række flere til, og det viser sig at være et eftertragtet tilbud i mange kommuner.

 • 2008

  DAI tæt på at blive lukket

  DIF og DGI har planer om at lave en fusion i den nye organisation ”Danske Idrætsforeninger”, hvor DAI og KFUM’s Idrætsforbund ikke indgår, og anses som ”overflødige” i dagens Danmark. Heldigvis blev planerne stemt ned af specialforbundene i DIF.

 • 2008

  Krolf startes

  Krolf bliver det nye spil i DAI og viser sig at have en kæmpe stort potentiale. Spillet er en krydsning mellem kroket og golf, og på 10 år går sporten fra 0 til 150 foreninger i DAI.

 • 2003

  Stavgang bliver populært

  Sammen med Dansk Gymnastik Forbund tager DAI initiativ til at lancere stavgang i Danmark, og der opleves en kæmpe boom.

  ’Motion for Livet’ starter som et pilotprojekt i november. Pilotprojektet foregår i 6 kommuner i 2 amter i 2003 og 2004. Målgruppen er inaktive og sårbare på 35 +.  Projektet fortsætter i en årrække og afsluttes i 2008.

 • 1996

  Idræt for Sindet

  Gennem initiativet med boligidræt får man den erfaring, at der er brug for lettilgængelige idrætstilbud til personer med psykiske vanskeligheder. På baggrund af en henvendelse fra DIF tager DAI opfordringen op med henblik på at skabe idrætstilbud til sindslidende landet over. En ny sten var nu lagt i forlængelse af de andre initiativer med etablering af idrætstilbud til socialt svage grupper og den første idrætsfestival afholdes i Vejle.

 • 1993

  Senioridræt kommer på programmet

  De første spæde trin med ældreidræt bliver taget. I fællesskab med Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og Odense Universitet afholdes en ældreidrætskonference 5.-7. september med repræsentanter fra ældreorganisationer, kommuner, idrætsorganisationer, fysioterapeuter samt repræsentanter fra 15 lokalområder, der er i færd med at iværksætte ældreidræt.

 • 1983

  Skaber "Idræt i dagtimerne"

  DAI er blandt initiativtagerne til en videnskabelig undersøgelse af den trivselsskabende effekt ved regelmæssig motion. ”Idræt og motion i dagtimerne” blev DAI’s forsøgsmodel til udnyttelse af undersøgelsens resultater. Idéen er en oplagt mulighed for at aktivere mange arbejdsløse og personer, der har fri i dagtimerne. Det første projekt bliver etableret i Odense 21. marts, og siden hen kom der også et projekt i København (I 1987 havde det 400 deltagere på 30 ugentlige hold).

  Idræt om dagen blev senere hen ‘organiseret’ i FMI (Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i dagtimerne). Projektet bliver startskuddet til DAI’s senere initiativer med at skabe idrætstilbud til borgere, der ikke føler sig tiltrukket af de eksisterende tilbud.

 • 1973

  Første konsulent ansættes

  Efter flere års forgæves forsøg på at opnå tilskud fra Undervisningsministeriet lykkes det at modtage en bevilling fra ministeriet, der gjorde det muligt at ansætte Jørgen Møller som DAI’s første konsulent.

 • 1954

  Samarbejder med østblokken

  Onsdag, den 29. december gæster de to østtyske mesterhold i håndbold BSV Motor, Rostock og BSV Einheit, Weimar København for at deltage i DAI’s stævne i Idrætshuset. Stævnet blev en enestående propaganda for DAI. Et fuldt Idrætshus og hele den københavnske presse blev vidner til nogle spændende kampe og håndbold af høj klasse.

  DAI var blandt de første forbund, der optog idrætssamkvem med Østtyskland og helt frem til ”murens fald” var det idrætslige samarbejde med DDR en stor gevinst for mange aktive udøvere i DAI og i DAI’s foreninger. DAI og DDR’s idrætsforbund DTSB mødtes årligt for at lave bilaterale aftaler med udveksling af idrætsgrupper og trænere.

 • 1950

  DAI på tipskuponnen

  På forårets sidste tipskupon kan man tippe på kampen mellem FKIF og B. Kammeraterne fra mesterrækken i København. Kampen kom i selskab med landskamp mellem Jugoslavien og Danmark.

 • 1943

  DAI bliver en del af DIF

  I starten af 40-erne kommer DAI og DIF hinanden nærmere, og i 1943 bliver DAI optaget som specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (Nuværende Danmarks Idrætsforbund).

 • 1937

  Deltager i arbejder-olympiaden

  DAI deltager med 100 aktive i arbejder-olympiaden i Antwerpen. For at få råd til deltagelsen bliver der lavet et lotteri, hvor hovedgevinsten er en Nimbus motorcykel.

 • 1929

  DAI stiftes

  DAI bliver stiftet 19. maj 1929 i Odense som en modorganisation til Dansk Idræts-Forbund. De ankepunkter DAI fandt hos DIF var følgende: De mange ledende militærpersoner indenfor DIF, kongedyrkelsen, den udemokratiske ledelse, forsømmelsen af masserne til fordel for eliten, konkurrenceræset og den borgerlige sports politiks indhold. DAI ville arbejde på, at alle fik mulighed for at dyrke idræt og på, at samtlige medlemmer tilknyttes socialdemo­krati­ets faglige og politiske organisationer. Daværende statsminister Stauning sendte den stiftende kongres en hilsen og satte stor pris på DAI’s stiftelse. Aage Hermann bliver valgt som forbundsformand.

Ovenstående er blot et uddrag af DAI's historie - her kan du se et mere fyldigt uddrag af DAI Historisk