Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

BOWLING I DAI

Web vandmærke

bowling-Kalenderen

Ingen aktiviteter endnu

Sådan bowler vi

DAI's Bowlingudvalg

Hvis jeres forening er interesserede i at spille med i stævner og/eller turnering, så kontakt den regionale kontaktperson for bowling.
Nedenstående er også de medlemmer som p.t. udgør DAI's Bowlingudvalg:

Formand for DAI's Bowlingudvalg:
Pia Bah, bah@pc-ven.dk, formand for udvalget

Region Hovedstaden:
Hanne Olsen, HBO@dst.dk

Region Sjælland:
Peter Andersen, jpandersen1959@gmail.com

Region Nordjylland:
Lars Nielsen, larsnielsen9400@hotmail.com

Region Midtjylland:
Ingen repræsentant p.t.