Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idrætten i dai

Web vandmærke

kontakt

Peter Rasmussen
formand for Idrætsudvalget
Tlf.: 29 12 14 18
E-mail: oprpeter@gmail.com

Medlemmerne bestemmer idrætten

DAI har altid hyldet mangfoldigheden, og det kan man også se på vores udbud af idrætsgrene. Forbundet har noget for enhver smag, og vi er samtidigt dynamiske og tilpasser os de interesser, som vores medlemsforeninger har. Medlemsforeningerne og forbundet bestemmer i fællesskab, hvilke idrætsgrene, der tilbydes i DAI. Der er altid plads til nye aktiviteter, og hvis en række medlemsforeninger bakker op en ny idrætsgren, så er DAI meget åbne for at optage den.

Vi finder nye idrætter
Omvendt finder vi også inspiration og tilbyder medlemsforeningerne nye idrætsgrene, som vi vurderer kan være interessante for de enkelte foreninger. Eksempelvis Cross-Boule, som er hentet i udlandet, og som DAI nu tilbyder til medlemsforeningerne. Det er idrætsudvalgene i de enkelte regioner, som bestemmer, hvilke idrætsgrene de udbyder.

IDRÆTSUDVALGET

Herunder kan du finde information om DAI's Idrætsudvalg.

Formand for Idrætsudvalget.

Peter Rasmussen (Medlem af Forbundsledelsen)
Tlf.: 29 12 14 18
E-mail: oprpeter@gmail.com

Aksel Tagmos
Tlf.: 40 24 94 88
E-mail: akseltagmos@gmail.com

Idrætskonsulenter tilknyttet Idrætsudvalget:

Marie-Louise Trier Hauge
Mobil: 29 65 44 75
E-mail: marie-louise@dai-sport.dk

Josef Sedighi Frandsen
Mobil: 24 24 96 26
E-mail: josef@dai-sport.dk

René Bøge Lejre
Mobil: 29 24 21 26
E-mail: rene@dai-sport.dk

Sekretær for udvalget:
Jimmy Lauridsen
Tlf. 23 28 15 17
E-mail: jimmy@dai-sport.dk

Herudover er der Landsudvalg i de idrætsgrene, som er repræsenteret i mindst tre regioner.

P.t. er dette følgende:

DAI's Krolfudvalg
DAI's Bowlingudvalg
DAI's Senioridrætsudvalg
DAI's Cykeludvalg
DAI's Idræt for Sindet/IFS-udvalg

Tennis, dart, fodbold, bowling og øvrige idrætter serviceres sideløbende af Idrætsudvalget, regioner og konsulenter m.h.t. opstart, igangsætning m.m.

information fra idrætsudvalget

I forbindelse med ansøgning om tilskud fra DAI's Idrætsudvalg, skal der benyttes et skema og det samme gælder når der efterfølgende skal aflægges regnskab for de bevilgede midler.

Skemaer og procedure for ansøgning af midler kan hentes herunder:

Info Om Udvalget Og Procedure For Ansøgning Af Tilskud

DAIs Idrætsudvalg Skema Til Ansøgning Om Midler

DAIs Idrætsudvalg Regnskabsskema