Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idrætten i dai

Web vandmærke

kontakt

Peter Rasmussen
formand for Idrætsudvalget
Tlf.: 29 12 14 18
E-mail: oprpeter@gmail.com

Medlemmerne bestemmer idrætten

DAI har altid hyldet mangfoldigheden, og det kan man også se på vores udbud af idrætsgrene. Forbundet har noget for enhver smag, og vi er samtidigt dynamiske og tilpasser os de interesser, som vores medlemsforeninger har. Medlemsforeningerne og forbundet bestemmer i fællesskab, hvilke idrætsgrene, der tilbydes i DAI. Der er altid plads til nye aktiviteter, og hvis en række medlemsforeninger bakker op en ny idrætsgren, så er DAI meget åbne for at optage den.

Vi finder nye idrætter
Omvendt finder vi også inspiration og tilbyder medlemsforeningerne nye idrætsgrene, som vi vurderer kan være interessante for de enkelte foreninger. Eksempelvis Cross-Boule, som er hentet i udlandet, og som DAI nu tilbyder til medlemsforeningerne. Det er idrætsudvalgene i de enkelte regioner, som bestemmer, hvilke idrætsgrene de udbyder.

IDRÆTSUDVALGET

Herunder kan du finde information om DAI's Idrætsudvalg.

Formand for Idrætsudvalget.

Peter Rasmussen (Medlem af Forbundsledelsen)
Tlf.: 29 12 14 18
E-mail: oprpeter@gmail.com

Eddy Marrup (Medlem af Forbundsledelsen)
Tlf.: 50 99 79 00
E-mail: marrup@gmail.com

Anders Thiesson, Idrætskonsulent
Mobil: 28 70 64 34
E-mail: andreas@dai-sport.dk

Marie-Louise Trier Hauge
Mobil: 29 65 44 75
E-mail: marie-louise@dai-sport.dk

Sekretær for udvalget:
Jimmy Lauridsen
Tlf. 23 28 15 17
E-mail: jimmy@dai-sport.dk

Herudover er der Landsudvalg i de idrætsgrene, som er repræsenteret i mindst tre regioner.

P.t. er dette følgende:

DAI's Krolfudvalg
DAI's Senioridrætsudvalg
DAI's Cykeludvalg
DAI's IFS-udvalg

Tennis, dart og øvrige idrætter serviceres sideløbende af Idrætsudvalget, regioner og konsulenter m.h.t. opstart, igangsætning m.m.

IDRÆTSFORUM

Idrætsforum afholdes 2 gange indenfor en 3. årige kongresperiode og det er stedet, hvor alle de lokale idrætsudvalg i regionerne, repræsentanter fra regionsledelserne og forbundsledelsen, idrætsudvalget og konsulenterne, mødes og drøfter udvikling af idrætten og planlægger stævner og arrangementer for det kommende år og fremover.

X
X