Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

For kommuner - idræt i psykiatrien

Web vandmærke

Kontakt

Idrætskonsulenter
Lisbeth Crafack
Mobil: 20 45 91 69
E-mail: lisbeth@dai-sport.dk

Jacob Brinkmann Holdt
Mobil: 24 22 24 45
E-mail: jacob@dai-sport.dk

Lav en idrætsforening for psykisk sårbare

Gør lige som mere end 35 andre danske kommuner og lav en idrætsforening drevet af og målrettet psykisk sårbare i jeres kommune. Det er en stor opgave, men med vores hjælp kan gevinsterne blive markante.

Få en startpakke

DAI har udviklet en startpakke, så din kommune kommer så godt fra start som overhovedet muligt med en ny idrætsforening i psykiatrien.

Vi hjælper bl.a. med

  • Kick-off-arrangement
  • Konsulenthjælp til generalforsamling
  • Adgang til regionale og nationale netværk
  • En drejebog til opstarten
  • Hjælp til at søge økonomi og meget mere.

Og det bedste ved det hele? Det eneste det koster er
kr. 600 for et foreningsmedlemsskab om året.

Som medlem af DAI er foreningen tilknyttet den fælles forsikringsaftale for idrætten, der indeholder en ansvarsforsikring, en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, en idrætsrejseforsikring samt en retshjælpsforsikring.

Cykeltur 10-10-10

Menneskelige gevinster

Der er lavet undersøgelse efter undersøgelse, som viser hvilken enorm gavn mennesker har af fysisk aktivitet. Det gælder selvfølgelig også for psykisk sårbare - se mere herunder eller hop direkte til vores vidensbank her.

IMG 1831

Sund økonomisk fornuft

Mange steder er der ved at være smalhals i de socialpsykiatriske budgetter, og ledelsen siger; ”Idræt? Hvorfor skal vi bruge penge på noget, som vi ser som en fritidsaktivitet, når pengene er små”.

Gevinst i millionklassen
Det er heldigvis meget lige til. Udover, at der er en række kæmpe fysiske, psykiske, sociale og udviklingsmæssige gevinster ved idræt for den enkelte, så er der faktisk også en helt konkret samfundsgevinst i millionklassen, hvis det gribes rigtigt an.

Kort og kontant er pointen, at der er en væsentligt økonomisk fordel i at have en idrætsforening, hvor borgere kan dyrke idræt på hold, end det er at have fx en hjemmevejleder tilknyttet hver enkelt borger. Og regnestykket er markant, selv hvis der kun er tale om enkelt time om ugen.

Minimere sundhedsudgifter
I en Idræt for Sindet-idrætsforening kan idrættens værdier bringes i spil for ganske få midler og bremse den negative kapital; udskrivningen af regninger for den sociale indsats, begrænse indlæggelser i sundhedssystemet, minimere generelle sundhedsudgifter, minimere forbruget af medicin, optimere sundhedsprofilen for den enkelte; større livskvalitet, bringe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet, job, uddannelse og væk fra overførselsindkomster. Men udover disse kvalitative værdier, er der faktisk også en umiddelbar og lettilgængelig økonomisk gevinst, som for den enkelte kommune kan ende i millionklassen.

IFS Modellen 2019