Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idrætscertificer jeres bosted

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) tilbyder en unik mulighed for at blive idrætscertificeret som bosted. Et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige idræt tages seriøst. Hvor kontakten til det frivillige foreningsliv og idrætten er et opgør med usund levevis og ja tak til en sundere livsstil, en ny tilgang til synlighed i lokalområdet og det hele gennem idrætten og hvor idrætskulturen bliver omdrejningspunktet.

Vi hjælper med det faglige
Bostedet og socialpsykiatrien i kommunen kan modtage faglig bistand fra DAI’s konsulenter til etablering af idrætstilbud, udvikling af aktiviteter på bostedet og efteruddannelse af bostedets medarbejdere.

Send et klart signal
Tilbuddet om at blive et idrætscertificeret bosted er målrettet regioner og kommuner i hele landet. Ordningen betyder ikke, at det enkelte bosted i sin grundlæggende struktur skal laves om, men nærmere kvalitetsudvikle på eksisterende arbejdsgange samt kulturen i de daglige tilbud. Bostedet sender et klart signal til omverdenen, til pårørende, til medarbejdere, til politikere, til køber-kommuner, til Det Sociale Tilsyn om, at her er fysisk aktivitet og idræt i fokus.

Du kan læse de præcise krav og alt andet relevant i folderen om idrætscertifiering her

Og tage fat i DAI's idrætskonsulenter for at komme i gang her.

Krav til bostedet

Til Hjemmeside (9 Of 10)

Idrætscertificerede bosteder

Her kan du se et online kort over de idrætscertificerede bosteder i Danmark.