Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Senioridrætscenter

Vis at I prioriterer bevægelse og idræt

Antallet af ældre danskere vokser stødt de næste mange år, og der er brug for nye løsninger til nye tider. Her kan senioridræt i frivillige idrætsforeninger spille en afgørende rolle til både at give en bedre alderdom, men også til at holde pleje- og sundhedsudgifterne på et rimeligt niveau. Alderdommen byder desværre ofte på nedsat livskvalitet og svindende vennekreds. Her er det vigtigt som plejecenter og kommune at signalere, at det er områder, som man prioriterer og tager seriøst.

Bliv idrætscertificeret af DAI og DIF
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) giver en unik mulighed for at blive certificeret senioridrætscenter, hvor det frivillige foreningsliv og idrætten er afgørende. Og vi ved, hvad vi taler om. Siden 1995 har DIF og DAI hjulpet kommuner med at skabe kvalificerede motionstilbud til ældre borgere.

Vi kommer med hele pakken
Med udgangspunkt i frivillighed og motion vil DAI bidrage til at skabe netværk mellem ældre – det handler om at hjælpe ældre til at blive bedre til at gøre noget godt for andre ældre – til glæde for både dem selv og de andre.

  • Kommunen kan modtage faglig bistand fra DAI’s seniorkonsulenter til etablering og udvikling af aktiviteter på pleje- og aktivitetscentre
  • Vores senioridrætsakademi rummer et bredt udbud af senioridrætsuddannelser
  • Vi sætter gerne vores netværk af frivillige foreninger i spil for at skabe de bedste lokale betingelser for et aktivt senioridrætsmiljø

Vi håber på den måde at kunne skabe gode forhold for lokal samskabelse mellem aktivitets- og plejecentre og frivillige.

Tilbuddet om at blive certificeret senioridrætscenter startede i 2015 og er målrettet kommuner i hele landet. Ordningen betyder ikke, at det enkelte plejecenter skal laves om, men giver derimod mulighed for at signalere, at idrætten er i fokus.

Hvorfor en certificering som senioridrætscenter?

  • Personale og borgere på et senioridrætscenter bevidstgøres om idrættens og sundhedens betydning for den ældre borgers liv.
  • Personale og brugere på et senioridrætscenter får indsigt, forståelse og redskaber til at anvende idræt og bevægelse i daglig praksis.
  • På et senioridrætscenter rettes fokus mod de positive synergier som et tættere samarbejde med civilsamfundet kan tilføre centret.
  • På et senioridrætscenter skabes fundament for frivillighed, hvor ”borger hjælper medborger”.
  • Senioridrætscentre kan indgå i netværk med andre senioridrætscentre, der også arbejder med en målsætning om mere fysisk aktivitet for ældre.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte:

Region Nordjylland:
Poul Sølvstein
Mobil: 40 40 05 87
E-mail: poul@dai-sport.dk

Region Midtjylland:
Thomas Ahrentz
Mobil: 21 75 07 24
E-mail: thomas@dai-sport.dk

Region Syddanmark:
Josef Sedighi Frandsen
Mobil: 24 24 96 26
E-mail: josef@dai-sport.dk

Region Hovedstaden:
Marie-Louise Trier Hauge
Mobil: 29 65 44 75
E-mail: marie-louise@dai-sport.dk

Region Sjælland:
René Bøge Lejre
Mobil: 29 24 21 26
E-mail: rene@dai-sport.dk

 

Krav for at blive certificeret

IMG 3985

De er allerede certificerede

Hovedstaden

Hørgården
Oasen Nygårds Plads
Gildhøj
Æblehaven

Syddanmark:

Plejehjem Tarp
Plejehjem Gjesing
Plejehjem Bytoften
Plejehjem Esehuset
Plejehjem Lyngvej.
Plejehjemmet Strandby
Plejehjemmet Skovbo Solglimt
Plejehjemmet Ribegade 223
Plejehjemmet Fovrfeld
Plejehjemmet Strandgården
Margrethegården
Østergården Gørding
Dagmargården
Åhaven
Margrethegården
Dagmargården
Åhaven
Rønshave Plejecenter
Solgården
Kirketoften plejecenter
Bregnbjerg plejehjem
Plejecenter Thurø
Wandallshaven
Munkensdam plejehjem
Thurø Plejecenter
Gudbjerg Plejecenter
Ådalen Plejecenter
Damgården Plejecenter
Trollemosen Plejecenter
Trollehøj Plejecenter
Frøavlen Plejecenter
Tåsinge Plejecenter
Ollerup Plejecenter
Steenstrup Plejecenter
Aldersro Plejecenter
Bryghuset Svendborg, Demenscenter
Christinedal Plejecenter

Midtjylland:

Plejhjemmet Sølyst
Plejehjemmet Fortegården
Folkehuset Skæring

Nordjylland

Sjælland

Omsorgscenteret De Tre Ege
Svebølle aktivitetscenter Åvangen
Høng ældrecenter/Enggården
Idrætsplejecenter Jernholtparken
Mølleparken Dianalund