Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Startliste til stævne 2

Tilmeldingsfristen til stævne 2 er overstået og vi har gjort tilmeldinger op og resultatet kan ses i form af en startliste. Vi er blevet opfordret til at gøre den mere synlig – f.eks. på forsiden så det er hermed gjort. Startliste (pr. 14/10-21)

DAI Idrætsforum 2022 på Dalum Landbrugsskole

Så får vi endelig mulighed for igen at afholde DAI Idrætsforum, som ikke er blevet afholdt siden 2019. DAI Idrætsforum er to dage i Dalum, hvor DAI’s Idrætsudvalg, Landsudvalg, regionernes idrætsudvalg, repræsentanter for regionerne og forbundsledelsen, samt DAI’s ansatte, mødes og drøfter fremtid for de enkelte idrætsområder, turneringsregler, spilleregler og meget mere.Vi glæder os rigtig … Læs mere

Program Bowling Brønderslev

Rekordtilmelding til dette stævne – tak for det. Medaljerne er ikke bestilt endnu da vi først nu kan se inddelingen i kategorier. Vi bestiller i dag under stævnet. Ses

Startliste til stævne 1

Bowlingudvalget har nu en startliste klar til stævne nr. 1 – den kan findes under menupunktet ‘Stævneinformationer’ og derefter vælger man stævne 1 i listen i højre side. Ændringer meddeles til udvalget hurtigst muligt.

Bowling genstartes

Region Hovedstaden har valgt at nulstille sæsonen 2020-21, hvor vi kun nåede at afvikle 2 stævner inden COVID-19 ramte bowlingaktiviterne og førte til aflysning af alle andre aktiviteter. Vi starter op igen (hvis COVID-19 situationen tillader det) med et stævne d. 26. september som vi forventer at kunne afvikle efter de almindelige regler – dvs. … Læs mere

Bowling aflyser resten af sæsonen

Kære DAI bowler Som det helt sikkert står klart for jer alle, kommer vi ikke i gang mere i denne sæson. Det er muligt at bowlinghallerne åbner i midten/ slutning af maj. Men ingen kender på nuværende tidspunkt under hvilke restriktioner. Derfor vil vi ønske jer alle god sommer og håber vi kan komme i … Læs mere

Bowling stævne 5 og 6 aflyst

Bowlingudvalget i region Hovedstaden håber alle har haft en god jul og et godt nytår. Desværre starter 2021 med at vi må aflyse stævne 5 (januar) og stævne 6 (februar) da vi stadig er omfattet til dels af den generelle nedlukning af bowlinghaller i DK og til dels selv hvis de åbner vil være omfattet … Læs mere

X
X