Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Mogens Damgaard vinder Idrættens Sociale Pris 2023

For første gang nogensinde uddeles Idrættens Sociale Pris, der hylder en helt særlig social indsats på idrætsområdet, og prisens allerførste modtager er Mogens Damgaard fra Dansk Arbejder Idrætsforbund. Mogens modtager prisen for sit arbejde med indsatsen Idræt for Sindet, hvor han har stået i spidsen for, at borgere med en psykisk sårbarhed, som fx angst, depression eller skizofreni, kan dyrke idræt og være en del af Foreningsdanmark på lige vilkår med alle andre.

Han har fokuseret på, hvordan en overset målgruppe i samfundet kan motiveres og inddrages til det organisatoriske foreningsarbejde, og hvordan det lykkes ved at klæde fagpersonale på til at kunne inddrage bevægelse, fysisk aktivitet og fællesskab i socialpædagogikken som brobygning til civilsamfundet. Hvert år er Mogens også hovedarrangør på en af de idrætsmæssige fyrtårne inden for det sociale område, nemlig Idrætsfestival for Sindet, som hvert år trækker cirka 250 psykisk sårbare fra hele landet til Vejle og til tre dage med fuld fokus på idrætten.

OM IDRÆT FOR SINDET

Idræt for Sindet er et initiativ startet i 1996 af Dansk Arbejder Idrætsforbund og findes i dag i 42 kommuner. Foreningerne fungerer ligesom alle andre folkeoplysende idrætsforeninger med en frivillig bestyrelse og instruktører, og så er der som regel tilknyttet en såkaldt idrætskoordinator til foreningen til at hjælpe med driften. Foreningerne er for nogle en træningsbane til at kunne rykke videre til de ordinære idrætsforeninger og måske i uddannelse eller job og for andre er det en måde at få bedre livskvalitet på. Ud over foreningerne er der over 50 idrætstilbud rundt omkring i landet og et hav af årlige samlende idrætsaktiviteter.