Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Kom med til DAI’s kongres 2023

Det er ved at være sidste udkald for at tilmelde sig Dansk Arbejder Idrætsforbunds 44. kongres, der afholdes lørdag, den 25. november 2023 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Tilmeldingsfrist d. 28. november 2023.

Kongressen er DAI’s højeste myndighed og afholdes hvert 3. år.

DAGSORDEN / PROGRAM:

Ankomst og indskrivning fra kl. 10.00
Kongressen åbnes kl. 11.00
Beretninger
Regnskaber og budgetter
Indkomne forslag
Vedtagelse af arbejdsprogram
Valg af forbundsledelse, kritiske revisorer og appeludvalg
Eventuelt

I kongressen har følgende ret til at deltage med taleret:

a)         2 repræsentanter for bestyrelsen i hver medlemsforeningRepræsentanterne skal være medlem af den forening, de repræsenterer.

b)         6 repræsentanter for hver regionsledelse.

c)         Personer valgt af kongressen.

d)         Ekstraordinære medlemmer og revisorer.

e)         Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen.

Stemmeret har samme undtagen ekstraordinære medlemmer og revisorer, appeludvalgsmedlemmer samt medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen. Hver forening har højst 2 stemmer, dog skal foreningen have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfaldet gæld til hverken forbund eller region. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hent Indkaldelsen her