Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Generalforsamling – forslag

Til generalforsamlingen i DAI Region Syddanmark, som afholdes tirsdag d. 16. juni 2020 er der indkommet ét forslag til behandling. Se detaljer herunder.

Forslag #1
Emne: Nye vedtægter for DAI Region Syddanmark
Forslagsstiller: Regionledelsen i DAI Region Syddanmark
Beskrivelse: De gældende vedtægter for DAI Region Syddanmark er på en række områder ikke længere i overensstemmelse med praksis, et par nye passus er nødvendige i forhold til banken, en række detaljer er formuleret lidt uklart/ikke detaljeret nok og sprogligt er vedtægterne ikke up to date. Regionledelsen har derfor gennemarbejdet vedtægterne og foretaget en lang række større og mindre opdateringer og justeringer af vedtægterne. Vedhæftet er de nuværende vedtægter fra 2016 og forslaget til nye vedtægter anno 2020.

Skriv en kommentar