Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Evaluering af Bevæg dig for livet Parasport og Idræt for Sindet: Idrætskoordinatoren er helt afgørende

Siden 2018 har Bevæg dig for Livet Parasport og Idræt for Sindet arbejdet hårdt på at få flere kommuner til at tage idrætten til sig på handicap- og psykiatriområdet. Resultaterne har været flotte – og en af de vigtigste konklusioner er, at det er helt afgørende, at kommunerne udpeger eller ansætter en idrætskoordinator til at understøtte foreningslivet.

11 kommunale samarbejdsaftaler, 47 forskellige aktiviteter, 16 events samt 22 kurser/uddannelsesforløb. Det er det foreløbige resultat af Bevæg dig for Livet – Parasport og Idræt for Sindet, som er blevet evalueret af Maja Pilgaard og Marianne Kjær fra Active Research.

I evalueringen står det bl.a. klart, hvor afgørende funktionen som idrætskoordinator er for, at foreningerne lykkes.

”Idrætskoordinatoren er altafgørende, hvis vi skal have succes med det her. De er bindeleddet imellem foreninger, bosteder og forvaltninger. De steder hvor de rigtig lykkedes, er de steder, hvor koordinatorerne kan hoppe mellem forvaltninger og har fået mandatet til det”, fortæller Sarah Pedersen, som er projektleder på BDFL – Parasport og Idræt for Sindet.

Og netop det budskab er helt centralt i indsatsen med Idræt for Sindet, som Dansk Arbejder Idrætsforbund har været ansvarlige for siden 1996.

”Blåstemplingen af koordinatoren som afgørende har kæmpestor betydning for os. Vi har jo sagt det i rigtig mange år, så vi er ikke overraskede over resultatet, men det er opløftende, at vi nu har det sort på hvidt. Og så er det også helt centralt, at hvis ikke vi er i øjenhøjde med de gatekeepere, som findes rundt omkring i kommunerne, så er døren lukket. De skal også kende og brænde for idrætsbudskabet, ” siger Mogens Damgaard, som er medlem af Forbundsledelsen i DAI og politisk ansvarlig for Idræt for Sindet.

I evalueringen diskuteres hvordan en koordinatorfunktion bedst sættes sammen. Skal den være sat sammen af flere stillinger spredt på flere forvaltninger, eller skal det være én person, som står for det hele? Der er fordele og ulemper ved alle løsninger, selvom både Sarah Pedersen og Idræt for Sindet hælder til løsningen med én stærk koordinator, der så til gengæld har mandat fra flere forvaltninger. Det allermest afgørende er dog, at der altid er en koordinatorfunktion, og at en kommune ikke tror, at en forening kan overleve uden.

”Nu udfordrer vi de kommuner, som påtænker at fjerne koordinatorfunktionen. Så må vi bare sige, at så har de ikke længere noget tilbud til psykisk sårbare,” siger Mogens Damgaard.

Vi kan mere i forening

I indsatsen har DAI, Parasport Danmark og DGI samarbejdet om at åbne dørene til kommunerne og har budt ind med hver deres spidskompetencer.

”Det at vi har gået ud sammen, har gjort at vi har været meget mere markante – det har været en stor succes. For få midler har vi leveret rigtig meget, til mange forskellige målgrupper,” siger Mogens Damgaard.

Egentlig er indsatsen kun finansieret til og med 2021, men oven på succesen er håbet, at det givende samarbejde og de flotte resultater kan forlænges til 2025.

”Der bliver arbejdet i styregruppen på en strategi for samarbejdet, og alle organisationer ser optimistisk på det,” siger Sarah Pedersen.

Se hele evalueringen her:

Skriv en kommentar