Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Årsmøde Krolf 2024

Vi håber der er stor tilslutning til Årsmødet fra medlemsklubberne – evt kan klubber der ligger i yderområdet aftale samkørsel.