Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Søg puljer: Få kickstartet foreningslivet i efteråret

Hvis I som forening i DAI trænger til at få kick-startet idrætten i efterårssæsonen i 2021, så er her et par oplagte puljer, hvor I kan søge midler. Mange foreninger har haft svært ved at få medlemmerne op i gear efter nedlukningen, og her er en oplagt mulighed for at gøre den ekstra indsats, som det måske kræver.

DIF og DGI’s Genstartspulje

Genstartspuljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Læs mere her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

DIF og DGI’s foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Se mere her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Nordea-fondens Løbspulje

Med Nordea-fondens Løbspulje kan foreninger søge op til 10.000 kr. til et motionsløb og få løbstrøjer med eget tryk til alle deltagere, så flere kan komme ud i det fri og være aktive sammen.

Det kan være et børneløb i byen, SUP-ræs på fjorden, mountainbikeløb i skoven eller lige det motionsløb, I drømmer om at lave sammen.

Puljen er på 5 mio. kr., og vi forventer at støtte 600 motionsløb i 2021.

Målet er at kickstarte foreningslivet ved at støtte en mangfoldighed af mindre motionsløb i hele Danmark, der er båret af frivillighed og lokalt engagement.

Se mere her: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/loebspuljen

Skriv en kommentar