Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

REGION SJÆLLAND INDKALDER TIL REGIONS- GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 12. AUGUST 2020 KL. 17.00 (kl. 16 til krolf) på Byskovskolen, Præstevej 19, 4100 Ringsted – i Samlingssalen

PROGRAM:
Kl. 16.00 Krolf på krolfbanen i Benløse
Kl. 17.00 Regionsgeneralforsamling
Kl. 18.30ca. Fællesspisning
OBS. Det er muligt kun at deltage til generalforsamlingen og fællesspisningen. Dette vælges ved tilmeldingen.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab 2019 og budget 2020
4. Indkomne forslag
5. Valg til regionsbestyrelsen
6. 2020 – planer
7. Evt.
Hver forening har 2 stemmer – men må gerne stille med flere personer.

Forslag skal være regionsformand Kim Sørensen i hænde senest onsdag 29. juli 2020, og sendes per mail til: traskokim@gmail.com

KROLFHYGGE: Inden generalforsamlingen vil vi invitere alle – nye som garvede – til et hyggeligt spil krolf på Benløses baner.

FORPLEJNING:
På idrætsmødet serveres en sandwich og øl/vand/vin samt te og kaffe. Derfor er tilmelding nødvendig.

TILMELDINGSFRIST: 28. juli 2020

Har du spørgsmål, så kontakt Kim Sørensen på tlf.: 40861185 Vi glæder os til at se jer.

Skriv en kommentar