Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Region Hovedstadens Senior Idrætsmøde 2021

Senior Idrætsmødet bliver afholdt tirsdag d. 2. februar 2021, kl 12.30. Mødet finder sted i Sportscaféen – Genforeningspladsen 54, Kbh NV.

Dagsorden for idrætsmødet er:

 1. Valg af dirigent
  1. Valg af mødereferent
  1. Valg af stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner
 5. Indkomne forslag
 6. Valg (alle valg er for 2 år)
  1. Formand – Jóhanna Jakobsdóttir, Tapeten – villig til genvalg
  1. Tre udvalgsmedlemmer
   1. Hanne Foss, IF 32 Livslang idræt – villig til genvalg
   1. Allan Hansen, IF 32 Motion og Trivsel – villig til genvalg
   1. Anette Schneider, AIK Kbh – modtager ikke genvalg
   1. Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening – modtager ikke genvalg
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Evt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, indsendes inden d. 12. januar 2021, til hannajakobs@gmail.com.

Mødet bliver afholdt efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, hvad Covid19 angår. Derfor kan hver forening, kun møde op med to deltagere, som har stemmeret. Ligeledes bliver der kun serveret kaffe/te og kage til mødet.

Beretning, indkomne forslag og rammebudgetter vil være tilgængelige på udvalgets hjemmeside – Hovedstaden – Senioridræt – Dansk Arbejder Idrætsforbund (dai-sport.dk), senest d. 26. januar 2021.

Deltagelse i mødet er gratis.

Tilmelding til mødet skal ske senest 26. januar 2021 på https://dai.nemtilmeld.dk/146/

Vi håber på deltagelse af mange klubber. På mødet skal der skabes debat om det, der er sket, men endnu mere, om det der skal ske i senioridrættens regi, i fremtiden. Vi håber derfor at modtage gode idéer og da vi har brug for flere udvalgsmedlemmer, håber vi ligeledes på at I, i foreningerne, finder egnede personer, som vil bidrage med deres kræfter, enten til enkelte arrangementer eller til udvalget.

Skriv en kommentar