Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ny regionsledelse i region Midtjylland

Der var store udskiftningsdag da region Midtjylland afviklede regionsgeneralforsamling i Hasselager hallen onsdag aften. Efter over 15 års regionsarbejde havde Aase Klitte Holmgren valgt at stoppe som regionsformand. Det samme havde bestyrelsesmedlemmerne Bente og Mogens Grænse. Der var gaver og pæne ord på vejen til dem alle og så blev der valgt en ny ledelse af region Midtjylland. Ny formand blev Jørn Brøndum, der har siddet i senioridrætsudvalget i region Midtjylland i flere år og som er tovholder på floorball i AGF Senior Sport. Kasserer blev Lars Meldgaard fra Brabrand Idræt om dagen, men også Bent Hviid, som er medlem af TST krolf og til daglig næstformand i Idrætssamvirket Aarhus´s bestyrelse, blev valgt ind. Ole Kristjansen fra Skanderborg krolf (Livs Lang Idræt) og Svend Erik Jensen, som var den eneste genganger i regionsledelsen blev også valgt, så der er en fuldtallig regionsbestyrelse klar til at tage fat på at skabe gode idrætsrammer for regionens medlemsforeninger og DAI´s frivillige idrætsudvalg.

Skriv en kommentar