Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ny IFS-forening på trapperne i Slagelse

Efter et særdeles kort tilløb er der nu en splinterny Idræt for Sindet-forening på trapperne i Slagelse. Efter et halvt års sondering bliver det hele sparket i gang onsdag d. 23. september.

Mennesker med psykiske sårbarheder i Slagelse Kommune får nu et kvalificeret idrætstilbud. D. 23. september afholdes der stiftende generalforsamling for en ny IFS-forening i Slagelse. I kommunen har der i en periode kørt et forløb med fysisk aktivitet, som har været så stor en succes, at der nu skal oprettes en idrætsforening.

”Da det ikke er alle borgere, der er klar til at gå ud i det etablerede idrætsliv, men vi oplever at lysten til at bevæge sig og være sammen i den grad er til stede. Der er brug for en trædesten, hvor det ikke er konkurrence og taktikker der fylder, men i stedet nye fællesskaber og bevægelse, hvor alle kan være med. Formålet med foreningen er at medlemmerne opnår en følelse af empowerment, en identitet som rækker udover at være borger i kommunen og får en god oplevelse med bevægelse sammen med andre,” siger Trine Sørensen, som er forandringsagent i Fokus under Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune.

Og heldigvis har der været meget kort fra idé til handling. Torsdag holdt medarbejderne et møde med Dansk Arbejder Idrætsforbund og under en uge senere er der altså generalforsamling.

”Det er vigtigt, at vi sparker det i gang mens energien er der og borgerne efterspørger det,” siger Trine Sørensen.

Der skal først nedsættes en bestyrelse, findes gode aktiviteter og så findes et godt navn til foreningen. I starten er det meningen at medarbejdere fra Fokus får lov at bruge timer på, at støtte op om foreningen.

”Der er ikke sat penge af endnu til en idrætskoordinator, men de andre IFS-foreninger siger, at sådan en er vigtig for at foreningen kan fungere, så det skal vi selvfølgelig have kigget på,” siger Trine Sørensen.

Det er meningen at foreningen skal have aktiviteter i hele kommunen, så det ikke kun er Slagelse By, der er dækket.

Skriv en kommentar