Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ny formand i krolfudvalget i region Midtjylland

Der var traditionen tro stor tilslutning til krolf årsmøde i Karup. Der blev diskuteret stævnestruktur og stævnepriser, hvor det blev anbefalet fra krolfudvalget at stævneværterne skulle overveje at der ikke var morgenmad som start og holde prisen nede på 100 kr. Flere synes det var en god ide andre ville gerne fortsætte med den fulde pakke. Valgt som ny formand blev Anders Christensen fra foreningen Livslang Idræt i Skanderborg. Han takkede for valget og takkede den afgåede krolfformand Ole Jørgensen for sin indsats.

Der ud over blev Normann Andersen fra foreningen VAK valgt som mening medlem.

På billedet ses det nye krolfudvalg i region Midtjylland

Skriv en kommentar