Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Nu satser Nyborg også på Idræt for Sindet

Et nyt foreningstilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder har netop set dagens lys i Nyborg. Her har NGIF Gymnastik og Atletik i samarbejde med DAI og Nyborg Kommune lavet en Idræt for Sindet-afdeling, hvor kommunen også tilknytter en idrætskoordinator.

En ny foreningsform for DAI’s Idræt for Sindet foreninger er ved at vinde frem på Fyn. Siden 1996 har DAI lavet foreninger med og for mennesker med eksempelvis angst, depression eller skizofreni og på den måde sikret mere lige adgang til idræt i Danmark. Den nye knopskydning betyder, at ordinære idrætsforeninger nu er begyndt at optage underafdelinger med Idræt for Sindet, senest i Nyborg, hvor NGIF – Idræt for Sindet netop har set dagens lys.

”Vi er en idrætsforening der også har en social profil. For os er det generelt vigtigt, at alle kan gå til idræt og være en del af et fællesskab. Vi er en forening, der gerne vil invitere alle med, og kan rumme mange. Derfor er vi åbne for at oprette nye hold. Vi har tidligere erfaringer med udfordrede målgrupper”, siger formand for NGIF Gymnastik og Atletik Ann Rasmussen.

Det kan være mange gode grunde til at vælge en lidt mere utraditionel tilgang til Idræt for Sindet, som de har gjort i Nyborg. Her var lokalpolitikerne i første omgang i Morsø, hvor de blev inspireret til at tænke idrætsforeningen ind i psykiatrien i kommunen, og efter noget forarbejde besluttede de, at den bedste løsning for dem, er at koble sig på en eksisterende ordinær forening.

”Vi er det som en stor fordel at være en del af en større forening, bl.a. i forhold til støtte fra og sparring med instruktører, støtte til administrative opgaver, brug af redkaver, samt på sigt at indgå i fællesskaber med de andre afdelinger i NGIF. Men vi håber også på, at vi kan uddelegere ansvar og opgaver, ligesom hvis det var en normal Idræt for Sindet-forening,”” siger Jane Thomsen Løvetofte, som er idrætskoordinator.

Der er nedsat en frivillig arbejdsgruppe, hvor medlemmerne i NGIF – Idræt for Sindet kan være med til at udvikle foreningen og aktiviteterne. Og netop idrætskoordinatoren og at den frivillige indsats stadig prioriteres var vigtigt for DAI, som har været med i hele processen.

“Det er en genvej til at skabe en idrætsfællesskab, hvor man er tæt på, eller faktisk en del af en ordinær idrætsforening lige fra starten. Men med vores briller er det uhyre vigtigt, at medlemmerne stadig kan engagere sig frivilligt i foreningen og tage ansvar – det er en stor af den gevinst, vi ser ved foreningslivet i Idræt for Sindet,” siger medlem af Forbundsledelsen i DAI Mogens Damgaard, som er glad for det nye foreningstilbud i Nyborg.

“Jeg synes, at der er lavet en god aftale i forhold til NGIF, fordi de selv kan være med til at præge det meget. Alt er styret og koordineret af målgruppen, det er hvert fald sådan, at det er tænkt ind.”

Skriv en kommentar