Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Kulturminister offentliggør ny pulje i DAI-forening

https://www.facebook.com/ifsdanmark/videos/1265065173696259/

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn besøgte d. 28. oktober DAI-foreningen IF Kæmperne på Nørrebro i København. Her offentliggjorde han en ny pulje, som bl.a. kan være afgørende for om Idræt for Sindet kan fortsætte indsatsen.

Det var en begejstret kulturminister, der besøgte Idræt for Sindet-foreningen IF Kæmperne i København, hvor der var floorball på menuen.

”En af dem jeg har snakket med, fortalte at hun havde døjet med en depression. Men efter hun er kommet i gang med at dyrke noget idræt, så har hun fået det bedre, både fysisk og psykisk. Jeg tror på, at det at man rører sig, gør at man får en større lykkefølelse, og nogle af de problemer, man har bakset med, de kommer til at syntes mindre, og man får mere fokus på det positive. Og så får man måske også nogle venner, som er noget af det, som vi alle sammen har brug for,” siger kulturminister Rasmus Prehn.

Ny pulje

Han var der for at offentliggøre en ny pulje, som kan blive afgørende for Idræt for Sindet. Nu får gadeidrætsorganisationen OMBOLD og Idræt for Sindet, der er organiseret af Dansk Arbejderidrætsforbund, nemlig mulighed for en ekstra håndsrækning til at fastholde en indsats for ca. 3.000 socialt udsatte og psykisk sårbare.

For når hverdagen flagrer, og livet er kaotisk, så er det vigtigt for hjemløse og psykisk sårbare at have et fast holdepunkt: Idræt og bevægelse i lokale fællesskaber med andre ligesindede, hvor hverdagens mange udfordringer kan lægges til side. 

En indsats, der er truet efter satspuljens exit, fordi organisationerne, der organiserer idrætten for de udsatte og psykisk sårbare, er finansieret af netop satspuljemidler.

Men nu åbner Kulturministeriet for puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber’, der er beregnet til at styrke idrætten for udsatte grupper. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2019-2022 og er forhandlet og aftalt af en bred kreds i Beskæftigelsesministeriet.  Der er tale om er en bred pulje, hvilket betyder, at en lang række organisationer vil skulle deles om beløbet.

Venter stadig på den varige løsning

Så selvom glæden er til at finde blandt organisationerne, så er der stadig bekymring. For det beløb, der forventes at blive tildelt, vil kun kunne dække en del af det finansieringsbehov, som Idræt For Sindet-foreningerne og gadeidrætsorganisationen OMBOLD har med deres idrætsindsatser for udsatte og psykisk sårbare:

”Det løser grundlæggende ikke vores problem, men med tanke på, at vores eksistens i øjeblikket er truet, fordi vi endnu ikke ved, hvordan finansloven ender, og vi heller ikke ved, hvad der kommer efter satspuljen, så er vi glade for, at vi får mulighed for at søge denne pulje og forhåbentlig kunne købe os lidt tid. Men når det er sagt, så er vi stadig afhængige af, at der findes en varig løsning på finansloven, hvis det ikke skal betyde en kraftig reduktion i vores idrætsindsatser og aktiviteter landet over,” siger Martin S. Pedersen, der er direktør i OMBOLD.

Palle Thomsen, der er forbundssekretær for Dansk Arbejder Idrætsforbund, forsætter:

”Vi er meget glade for, at der trods alt sker noget. Det har været lidt for spændende for både os og vores mange idrætsforeninger, som har brug for arbejdsro og kontinuitet. Når det så er sagt, så er vores håb også, at der snart kommer en mere permanent løsning for psykisk sårbare og socialt udsatte.”

Et skridt i den rigtige retning

I DGI og DIF, der sammen med OMBOLD og DAI, arbejder for at skabe en varig understøttende Platform for udsatteidrætten, er der også glæde over, at der nu er mulighed for at søge en pulje, så de gode initiativer for at sikre idrætsmulighederne for socialt udsatte ikke tabes på gulvet:

”Puljen her er et skridt i den rigtige retning mod at sikre de to organisationers indsats. Vi har en konstant ambition om at sørge for, at alle har lige adgang til idrætten. For idrætsfællesskaberne er ikke kun gode for krop og sjæl, idrætten kan også give blod på tanden til at søge ind i andre fællesskaber i samfundet og måske med tiden tilbage på arbejdsmarkedet,” siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen.

Skriv en kommentar