Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idræt for Sindet-netværk etableret i alle regioner: ”Endelig”

Det kan have rigtig stor betydning for Idræt for Sindet-foreninger og tilbud, at de løbende kan få kvalificeret sparring og feedback. Derfor er Idræt for Sindet nu stolte af at have etableret regionale netværk i hele Danmark.

Det kan være en udfordrende position at være idrætskoordinator, medarbejder eller bestyrelsesmedlem i en Idræt for Sindet-forening. Derfor har Idræt for Sindet løbende arbejdet på at få regionale netværk op at stå i hele landet. Og nu er de sidste to på trapperne i Midtjylland og Syddanmark.

”Netværket giver lige præcis den platform, det sted at samles og mødes med ligesindede, og giver vores forening mulighed for sparring og deling af erfaringer. Rum for sparring, men også et sted hvor det er naturligt at hente inspiration og dele erfaringer,” siger Jonas Dietrich Holm, som er idrætskoordinator i Favrskov.

”Endelig sker det. Det kan kun gøre noget godt, og vi kan komme ud til mange flere. Det er nemmere at snakke sammen med nogen, hvor man har set hinanden. Hvad har I erfaringer med, hvis folk ikke kommer? Hvordan gør I med kontingent? siger Anita Oehlerich, som er idræts- og aktivitets-medarbejder i institutionen Klub 85 i Randers.

Idræt for Sindet har fået rigtig god feedback på netværkene i de andre regioner, og derfor har det også været en prioritet at få de sidste regioner med.

”Det kan være helt afgørende for foreningernes succes og overlevelse, at de har nogle gode fora, hvor de kan få konkret sparring, ideudvikling og måske også mødes på tværs. Vi konsulenter står selvfølgelig altid til rådighed, men det kan noget andet at snakke med nogen, som sidder i præcis samme situation som én selv,” siger Per Godballe Sørensen, som er idrætskonsulent i Idræt for Sindet.

På den lidt længere bane håber de nyeste ”netværkere” også at kunne bruge netværkene på aktivitetssiden, hvor det ofte har stor værdi at komme ud af de vante rammer i kommunen.

”Jeg håber, at vi en gang i fremtiden og efter Covid19-stormen har lagt sig, måske kunne samles og lave mindre turneringer, endags-arrangementer, hvor vi kan mødes og dyste med andre IFS foreninger. Jeg håber at netværket bliver stærkt og kan samle os i regionen, så vi står stærkere ift. at kunne udvikle og tilpasse vores forening og IFS tilbud, lokalt,” siger Jonas Dietrich Holm.

Skriv en kommentar