Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Holdfinale i krolf

Krolfudvalget i Region Midtjylland afholder i samarbejde med Aulum Krolf puljevinderfinalen for hold den 7.9. 2019 med start kl. 9.30 på Østergade 5-7, 7490 Aulum. Indbydelse vil blive sendt til de klubber, der er involveret umiddelbart efter at turneringen er afsluttet. Husk alle kampe skal være afviklet senest 16.8. 2019, og resultatet skal indberettes umiddelbart efter. Alle hold skal tilmelde 1 dommer for hvert deltagende hold. Evt. spørgsmål til Anders Christensen på tlf. 4023 7022.

Skriv en kommentar