Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Hedebo er Jyllands første idrætscertificerede botilbud

Der var ingen tvivl om, at der var en fejring i gang på botilbuddet Hedebo i Brønderslev fredags. Her blev gæster og beboere mødt med flag, kransekage og god stemning: Hedebo kan nemlig kalde sig det første idrætscertificerede botilbud i Jylland.

”Når man laver idræt, er man ligeværdig”, sagde Kathe Riis Johansen, der er leder på Hedebo, da hun bød velkommen til de fremmødte til fejringen af certificeringen. Og selvom det ikke er nyt for beboerne på Hedebo at være aktive i hverdagen, så har idrætscertificeringen givet medarbejderne et kompetenceløft, der kommer beboerne til gode: ”Forløbet har givet mig ny viden om idrættens værdier, tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter, der matcher vores beboere samt øget min arbejdsglæde sammen med mine kollegaer”, fortæller en medarbejder fra Hedebo.

Certificeringen, som er kommet i stand i tæt samarbejde med den lokale idrætsforening for psykiske sårbare BIFOS, betyder, at Hedebo blandt andet forpligter sig til at have daglige idrætsstilbud med uddannede medarbejdere, og så er den også med til at sende et klart signal om, at botilbuddet sætter idræt og bevægelse på dagsordenen – og forhåbentlig kan de inspirere andre botilbud og kommuner til at tage samme udfordring op.

Livstilssygdomme, inaktivitet, isolation er sygdomme, der statistisk set rammer mennesker med sindslidelser, og denne problematik har Hedebo og Brønderslev Kommune taget alvorligt: ”I sigter efter det gode liv. Det betyder en ledelse, der prioriterer det og sætter retningen. En medarbejdergruppe, der ser retningen. Og en beboerkreds, der vil retningen og går med. I gør noget særligt, I er noget særligt”, fortæller Mogens Damgaard, der er medlem af DAI’s forbundsledelse med det politiske ansvar for Idræt for Sindet, da han overrakte bronzepladen til beboeren Mie.

Med idrætscertificeringen kommer også en ny kultur og et fællesskab, hvor sundhed helt naturligt bliver en del af hverdagen. ”Idræt er noget, vi kan være fælles om, så vi ikke kun sidder og snakker om det, der er træls hele tiden.”, sagde Ole Jespersgaard, der er formand for Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune i sin tale til Hedebo.

Idrætscertificeringen er gældende i tre år, og bostedet skal derfor re-certificeres i 2026, hvilket forpligter Hedebo til at holde fast i de rutiner og værktøjer, som forløbet har givet dem. Men motivationen virker ikke til at blive et problem – medarbejderne på stedet er så engagerede, at de allerede har arrangeret en idrætsdag for beboerne i august.

Læs mere om idrætscertificeringer her.  

Skriv en kommentar