Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

General forsamling i region Hovedstaden – NY DATO

Region Hovedstaden afholder generalforsamling MANDAG d. 27. april 2020 fra kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Sportscafeen, Genforeningspladsen 54, 2400 Købenahvn NV.

Tilmelding bedes foretaget til regionen da vi i forbindelse med mødet byder på en vand, kaffe og en ostemad. Tilmelding senest d. 20. april 2020.

Skriv en kommentar