Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Frustration over håndtering af coronapas i foreningslivet

Der er krav om kontrol af coronapas i det frivillige foreningsliv, men der er stor bekymring for, hvordan det skal kunne håndteres, og hvilket pres det ligger på frivillige ledere.
Voksne over 70 år kan igen dyrke indendørs idræt. I modsætning til indendørs idræts- og foreningsliv for børn og unge under 18 år er det et krav, at 70+-medlemmerne skal fremvise gyldigt coronapas, og der er krav om kontrol ved indgangen til faciliteten, og altså hver gang de ældre medlemmer kommer til træning.

Men virkeligheden i det frivillige foreningsliv er, at medlemmerne ofte lukker sig selv ind, eller at der er en halinspektør, som tænder lyset i hallen om eftermiddagen eller åbner en låge. Der er ikke som på restauranter altid personale til stede i åbningstiden. Derfor hersker blandt foreninger, frivillige og organisationer stor usikkerhed om og bekymring for, hvordan sådan et krav skal håndteres.

Fra DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund side er holdningen, at ansvaret for at have et gyldigt coronapas bør påhvile de enkelte medlemmer, men Kulturministeriet har meldt tilbage, at arrangøren af aktiviteten skal stå for kontrollen – herunder en forening, organisation, virksomhed, offentlige myndighed eller kulturinstitution.

En løsning med at aktivere de frivillige kræfter til at komme i hallen for kontrollere coronapas for samtlige hold og medlemmer er heller ikke realistisk.

”De frivillige og ulønnede kræfters engagement har været udfordret i længere tid, da de har skullet orientere sig i konstant skiftende retningslinjer og i mange måneder ikke har kunnet beskæftige sig med idræt. Hvis en frivillig træner for et ungdomshold skal tage cornapas-vagter i tide og utide, så risikerer vi, at de ikke gider være med længere. Vi appellerer igen til politikerne om at undgå sådan en situation,” siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen.

Opgaven vokser om lidt
I denne ombæring er det de 70+-årige, der kommer i gang, men resten af de voksne idrætsmedlemmer følger efter planen efter den 6. maj, og så bliver omfanget af opgaven med at kontrollere coronapas mangedoblet i omfang.

De seneste dage har rigtig mange foreninger, frivillige kræfter, forbund og landdelsforeninger spurgt ind til, hvordan de skal gribe situationen an.

Skriv en kommentar