Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Formanden takker af i DAI’s Krolfudvalg

På “Krolfens Idrætsforum”, som blev afholdt den 20. maj i Odense, meddelte formanden, Svend Erik Jensen, at han havde besluttet sig for at trække sig som formand for DAI’s Krolfudvalg.
“En stor tak til landsudvalget og alle øvrige samarbejdspartnere gennem alle årene der er gået. Jeg er oprigtig glad for de store resultater vi har opnået, ikke mindst DIF godkendelsen af Krolf, som officielt Danmarksmesterskab, opstart af indendørs krolf og de mange krolf foreninger, som nu er med i DAI familien, udtaler Svend Erik Jensen.
Tak for opbakningen fra alle krolf klubberne rundt i hele landet.”

DAI siger også tak til Svend Erik Jensen, for en stor indsats gennem årene, både med krolf generelt og i DAI’s Krolfudvalg.

P.t. er der ikke valgt en ny formand som efterfølger til Svend Erik, men det forventes at komme på plads i løbet af kort tid.

Skriv en kommentar