Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Foreningspuljen åbner d. 1. marts

DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i hele landet, og pengene har været med til at skabe masser af aktivitet og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner igen 1. marts.

Interessen for DIF og DGI’s foreningspulje er fortsat enorm. I 2019 – puljens andet leveår – blev der bevilget i alt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

Et af stederne i DAI, hvor en forening har fået glæde af foreningspuljen er Ringsted Seniorkrolf, hvor de i 2018 fik 19.000 kroner til at købe kurling-udstyr. Foreningen IFS Noget Særligt i Vejen har også modtaget knap 19.000 til indkøb af udstyr i 2019 – og der er generelt gode chancer for at få beløb i den størrelse, hvis man fx mangler rekvisitter.

”Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne,” siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt. Midler som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Midler skaber udvikling og aktivitet

For at spare administrationsudgifter gik DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI’s foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger.

”Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne,” siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, kan findes her. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger der hidtil har fået bevilget penge fra puljen.

Skriv en kommentar