Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Første kommune bevægelsescertificerer deres sagsbehandlere

For første gang nogensinde har Dansk Arbejder Idrætsforbund bevægelsescertificeret en myndighed. Målet er at Vejle Kommune i fremtiden bliver endnu bedre til at tænkte idræt og bevægelse ind som en fast del af kommunens indsatser for borgere med mentale og sociale udfordringer, og at andre kommuner bliver inspireret.

Bevægelse og fællesskaber kan noget helt særligt, men desværre er der stadig mange borgere, som står uden for, på trods af at der efterhånden findes gode tilbud. Det prøver man nu at lave om på i Vejle Kommune, hvor man er startet der, hvor borgerne typisk møder kommunen allerførste gang.

Knap 30 sagsbehandlere fra Vejle Kommune blev d. 7. november som de første i landet bevægelsescertificerede. Det betyder at Myndighedsafdelingen inden for det specialiserede voksenområde nu er bevægelsescertificeret og målet er selvfølgelig, at det kommer borgerne til gode.

”Bevægelse og tilknytning til fællesskaber skal være en førsteprioritet, når de laver handleplaner sammen med borgerne. Vi vil gerne tydeliggøre at der findes idrætsforeninger, som rummer målgruppen, og at man kan bruge dem til at inkludere borgere i civilsamfundet,” fortæller Lisbeth Crafack, som er idrætskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsforbund og projektleder for certificeringen.

Det starter med at medarbejderne selv bliver aktive

Kurset har været en blanding af teori og praksis, hvor kursisterne også selv løbende har været aktive. De har fået indsigt i at tilpasse idræt og bevægelse og hvordan man afmystificerer det, så det ikke absolut er det klassiske med omklædning og bane. Først var de igennem tre moduler med 14 dages mellemrum med hjemmearbejde og casemoduler, og så har deltagerne arbejdet med det i hverdagen i fire måneder før den afsluttede opsamling og evaluering. Undervejs har en del af målet været af få medarbejderne til selv at opleve, hvordan bevægelse og fællesskaber kan ”flytte” mennesker.

”Personalegruppen har også rent praktisk erfaret, hvordan de skaber nye relationer til deres kollegaer ved at være fysisk aktive sammen,” siger Lisbeth Crafack, og det har tilsyneladende virket.

”Det er lidt ligesom at gå i krig, det er en stor kulturforandring. Det er vi nødt til at ville og tro på. Kurset har gjort, at vi kan identificere os med det, at vi hver især kan se at det giver mening, fordi ellers kan vi ikke gå ud og implementere noget som helst,” siger Birgitte Jakobsen, som er matchningskonsulent i Vejle Kommune.

Hun suppleres af socialrådgiver Ida Christensen.

”Det har været spændende. Nogle synes det har været frygtindgydende, at vi skulle ned og lave squats, og nogen synes det har været rigtigt godt,” siger Ida Christensen.

Vejle Kommune er en såkaldt visionskommune i Bevæg dig for livet-indsatsen, og derfor var det også naturligt, at de sikrer en bred tilgang til bevægelse og idræt blandt borgerne. Ledelsen er positivt overrasket indtil videre.

”Det er spændende, at vi er de første i landet til at gøre det her. Vi har gjort noget, som vi ikke ved, hvad ender med. Min største bekymring var, hvordan sagsbehandlerne ville tage imod det, men de har været motiverede og engagerede. Og i sidste ende får borgerne nogle fællesskaber, som ikke er med professionelle vejledere. De får venskaber de steder hvor de kommer, og dyrker idræt,” siger myndighedschef i kommunen Sri Sundarampillai.

Næste skridt er endnu mere certificering

Kurset har kørt siden maj over i alt fire dage med fire timer hver gang, og Dansk Arbejder Idrætsforbund har stået for kurset og certificeringen, og det er man glade for i Vejle.

”Samarbejdet med DAI har været fantastisk, for det er dem som har stået for certificeringen, men de kender også målgruppen. Jeg håber også andre kommuner bliver inspireret, så vi kan lave en bevægelse inden for bevægelses-delen,” siger Sri Sundarampillai.

Næste skridt i Vejle Kommune er to bosteder, som sandsynligvis også skal idrætscertificeres og så har der været dialog om at certificere selve socialpsykiatrien, for også at få dem med, som er omkring borgerne hver eneste dag.

Skriv en kommentar