Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Det gode idrætsliv rykker ind på Guldborgsunds aktivitets- og plejecentre

De ældre der er tilknyttet et af Guldborgsund Kommunes ti aktivitets- og plejecentre vil snart opleve et langt højere fokus på den daglige aktivitet, som skal være med til at forbedre deres livskvalitet og mobilitet. Det sker når kommunens aktivitets- og plejecentre i løbet af 2022 bliver certificeret til senioridrætscentre.

10 aktivitets- og plejecentre i Guldborgsund bliver nu certificeret senioridrætscentre, og det vil gøre en forskel for specielt de inaktive ældre, der nu skal i gang med forskellige former for motion.
For mange af kommunens ældre er hverdagen præget af en stillesiddende tilværelse med meget lidt fysisk aktivitet. Det har stor betydning for den enkelte ældres velvære og livskvalitet, og evnen til at bevæge sig. Den nye certificering til senioridrætscentre, der sker i løbet af 2022, har inaktive ældre som målgruppe, og på hvert aktivitets- og plejecenter skal der eksempelvis tilbydes mindst tre ugentlige idræts-aktiviteter, som varetages af kvalificerede instruktører, og der skal skabes et frivilligt foreningsmiljø omkring aktiviteterne.

”Guldborgsund er en Bevæg dig for livet-Visionskommune, og det handler om at få så mange som muligt fysisk aktive. Jeg er rigtig glad for denne særlige indsats rettet mod de ældre, der bevæger sig mindst i hverdagen. Jeg ser meget frem til at certificeringen er gennemført, så de ældre kan få mere bevægelse ind i deres hverdag for at øge livskvaliteten og samtidig sikre, at de ældre fastholder deres bevægelsesfrihed så længe som muligt. Jeg ser også meget frem til det efterfølgende samarbejde med relevante foreninger, der kan byde ind med aktiviteter til de ældre” udtaler udvalgsformand for Landdistrikter, Kultur og Fritid Ole K. Larsen.

Certificeringen af de ti aktivitets- og plejecentre udføres i et samarbejde mellem DGI Storstrømmen (DGI) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), og tilpasses det enkelte sted og de forskellige behov brugerne har. Certificeringen sker gennem et undervisningsforløb for de medarbejdere der arbejder på aktivitetsområdet og frivillige. DAI og DGI er særligt udvalgt som samarbejdspartnere, da de har stor erfaring og ekspertise på området.

“Guldborgsund kan være stolte af, at være en af foregangskommunerne med at flytte idrætten hen til de ældre, der ikke selv kan komme til den. Vores erfaringer fra hele landet viser, at certificeringerne virker og er til stor glæde for de ældre,” siger forbundsformand i DAI Peer Huniche. Han bakkes af Merete Røll Lærke, Direktør i DGI Storstrømmen, som tilføjer; ”Måske allervigtigst, så giver idrætten grobund for et godt fællesskab og masser af grin, og på den måde er vi også med til at forebygge ensomhed blandt de ældre og højne både sundhed og livskvalitet.”

Aktivitets- og plejecentrene har efter certificeringen mulighed for også at invitere lokale foreninger ind til at lave aktiviteter med de ældre, og her vil det være muligt for de lokale foreninger at søge Bevæg dig for livet-puljen til f.eks. rekvisitter. Der vil også være stort fokus på vigtigheden af at videregive læringen fra forløbet til det øvrige personale, så alle ansatte bruger den nye læring.
”Det er af helt afgørende betydning, at de ældre holder sig aktive i deres hverdag. Både i forhold til deres sociale relationer og livsglæde, men også i forhold til at fastholde så stor bevægelighed, så længe som muligt. Jeg ser derfor meget frem til at komme i gang med certificeringen, så vi kan gøre en forskel for de ældre, der lever et meget inaktivt liv” siger formand for Ældre- og Omsorgsudvalget Bob Richard Nielsen.

Allerede nu er “Projekt KICK – bevægelse på erhvervsuddannelserne”, der også er en del af Bevæg dig for livet i fuld gang på bl.a. SOSU Nykøbing Falster, hvor eleverne lærer vigtigheden af, at bevæge sig og mærke fællesskabet. Derfor vil et tæt samarbejde mellem SOSU Nykøbing Falster og aktivitets- og plejecentrene på sigt være oplagt, da eleverne under uddannelse så kan afprøve deres læring i praksis.


FAKTA
• Indsatsen indgår som en del af kommunens arbejde som Bevæg dig for livet-Visionskommune, hvor der arbejdes henimod at flest mulige borgere er fysisk aktive. Målet er at i 2025 er mindst 75% af borgerne i Guldborgsund Kommune idrætsaktive, og mindst 50% er aktive i en idrætsforening.
• Én af målgrupperne i indsatsen omkring Visionskommunen er ”de inaktive ældre”, og netop denne gruppe har ekstra brug for aktivitet i hverdagen. Derfor afsættes der nu kr. 206.000 kr. til indsatsen, som forventes at være afsluttet i løbet af 2022.
• Certificeringen foregår i et samarbejde mellem plejecenterområdet i Guldborgsund Kommune, Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), DGI Storstrømmen og projektet Bevæg dig for livet.
• Et senioridrætscenter skal kunne tilbyde minimum tre ugentlige aktiviteter inden for ældreidrætsområdet. For at opnå certificering som senioridrætscenter er det væsentligt, at det er kvalificerede instruktører, som varetager aktiviteterne. Et senioridrætscenter skal skabe et frivilligt foreningsmiljø omkring sine aktiviteter. Det kan enten ske ved, at der skabes en frivillig forening på stedet, eller at der indledes samarbejde med allerede eksisterende foreninger i nærområdet.

Skriv en kommentar