Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI´s senioridrætsmøde i Region Hovedstaden

DAI´s Senioridrætsmødet i Region Hovedstaden bliver afholdt tirsdag d. 5. oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00. Mødet finder sted i Sportscaféen – Genforeningspladsen 54, 2400 Kbh NV.

Det er udvalgets ønske at mange foreninger bliver repræsenteret på mødet, at vi får en god dialog om hvad der rører sig og hvordan vi i fællesskab kan styrke senioridrætten.

Dagsorden for idrætsmødet er:

 1. Valg af dirigent
  1. Valg af mødereferent
  1. Valg af stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner
 5. Indkomne forslag
 6. Valg (alle valg er for 2 år)
  1. Formand – Jóhanna Jakobsdóttir, Tapeten – villig til genvalg
  1. Tre udvalgsmedlemmer
   1. Hanne Foss, IF 32 Livslang idræt – villig til genvalg
   1. Allan Hansen, IF 32 Motion og Trivsel – villig til genvalg
   1. Anette Schneider, AIK Kbh – modtager ikke genvalg
   1. Lis Lunn, Frederikssund Gymnastikforening – modtager ikke genvalg
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Evt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, indsendes inden d. 14. september 2021, til hannajakobs@gmail.com.

Mødet bliver afholdt efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, hvad Covid19 angår.

På mødet kan hver forening, møde op med 2 personer med stemmeret, og de øvrige personer, fra foreningen, har kun taleret.

Der serveres kaffe/te og kage til mødet.

Beretning, indkomne forslag og rammebudgetter vil være tilgængelige på udvalgets hjemmeside – Hovedstaden – Senioridræt – Dansk Arbejder Idrætsforbund (dai-sport.dk), senest d. 27. september 2021.

Deltagelse i mødet er gratis.

Tilmelding til mødet skal ske senest 30. september 2021 på https://dai.nemtilmeld.dk/146/


Vel mødt 🙂

Skriv en kommentar