Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI udskyder kongres

Efter grundige overvejelser har forbundsledelsen i DAI besluttet at udskyde DAI’s kongres, der var planlagt til afholdelse 14. november i Dalum Landbrugsskole.

Beslutningen er taget under hensyntagen til det officielle Danmarks opfordring til at undgå smittespredning ved ikke at mødes med for mange, og samtidig med den viden, at mange deltagere i kongressen aldersmæssigt er i risikogruppen. DAI mener heller ikke, at forbundet skal bringe deltagerne i det dilemma at skulle vælge mellem at deltage eller ej. Beslutningen er også truffet ud fra den vurdering, at det ikke er væsentligt og nødvendigt at gennemføre kongressen 14. november. Der er bl.a. ikke nogen nye kandidater til valg af forbundsformand og forbundsledelse, der venter på at blive valgt. Og forslagene til vedtægtsændringer kan også vente med at blive vedtaget. Så ud fra den vurdering kan kongressen godt udskydes.

Kongressen vil rent teknisk, og inden for de gældende restriktioner, kunne gennemføres. Men det ville på ingen måde kunne ske i den ånd, som DAI ønsker, og som deltagerne forventer. Alt det sociale, som forbundet lægger vægt på, når vi mødes, ville skulle skæres bort.

Som situationen ser ud lige nu anser DAI det for vigtigt at vise samfundssind og bidrage, hvor der er mulighed for det. DAI håber, deltagerne har forståelse herfor.

DAI håber, at situationen med Covid-19 tillader, at vi på forsvarlig vis kan gennemføre kongressen i det tidligere forår.

Indtil da har I mulighed for at læse forbundsledelsens beretning for perioden 2017 – 2020 her:

Skriv en kommentar