Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI kongres 2021: Læs den nye kongresberetning

Dansk Arbejder Idrætsforbund måtte udskyde kongressen i 2020 på grund af corona, og derfor afholdes kongressen d. 13. november i Dalum ved Odense. Her er Forbundsledelsen blandt andet på valg, til det man kan kalde forbundsdemokratiets festdag.

Frivillige og foreningen fra hele landet kommer til Dalum Landbrugshøjskole lørdag d. 13. november for at afholde DAI’s kongres, der normalt afholdes hvert tredje år. Men på grund af ekstraordinære omstændigheder i 2020, blev kongressen udskud til i år.

På kongressen er bl.a. forbundsledelsen på valg, ligesom der skal vedtages et arbejdsprogram.

Herunder kan du læse kongresberetningen for 2017-2020 og et ekstra indstik, som er lavet for 2021.

Skriv en kommentar