Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI Kongres 2021 i Dalum

Dansk Arbejder Idrætsforbund indkalder hermed til sin 43. kongres, der afholdes
Lørdag, den 13. november 2021 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Kongressen skulle være afholdt 14. november 2020, men blev udskudt et år p.g.a. den
usikre situation omkring Covid-19.

Kongressen er DAI’s højeste myndighed og afholdes hvert 3. år.

DAGSORDEN / PROGRAM:

Ankomst og indskrivning fra kl. 10.00
Kongressen åbnes kl. 11.00
Beretninger
Regnskaber og budgetter
Indkomne forslag
Vedtagelse af arbejdsprogram
Valg af forbundsledelse, kritiske revisorer og appeludvalg
Eventuelt

I kongressen har følgende ret til at deltage med taleret:

  1. a) 2 repræsentanterfor bestyrelsen i hver medlemsforening. Repræsentanterne skal være medlem af den forening, de repræsenterer.
  2. b) 6 repræsentanter for hver regionsledelse.
  3. c) Personer valgt af kongressen.
  4. d) Ekstraordinære medlemmer og revisorer.
  5. e) Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen.

Stemmeret har samme undtagen ekstraordinære medlemmer og revisorer, appeludvalgsmedlemmer samt medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen. Hver forening har højst 2 stemmer, dog skal foreningen have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfaldet gæld til hverken forbund eller region. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Læs mere i indkaldelsen, som du kan downloade herunder og tilmeld her, https://dai.nemtilmeld.dk/176/. Alle som ønsker at deltage i kongressen bedes tilmelde sig via dette link.

Skriv en kommentar