Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI Kongres 2021: Forbundsledelsen genvalgt

Dansk Arbejder Idrætsforbund holdt kongres d. 13. november i Dalum med deltagelse af frivillige og foreninger fra hele landet. Her blev forbundsledelsen genvalgt, så de også frem mod næste kongres om allerede to år står i spidsen for forbundet.

Knap 60 deltagere fra hele landet var mødt op på Dalum Landbrugsskole på Fyn til DAI’s kongres. Kongressen var udskudt fra 2020, hvor det ikke var muligt at afholde den på grund af corona-restriktioner.

Dagen bød på fællessang af DAI’s jubilæumssang, hjernegymnastik, tale ved næstformand i DIF Frans Hammer og så selvfølgelig allervigtigst foreningsdemokratiets festdag med valg til bl.a. forbundsledelsen. Efter en fire-årig periode, hvor udviklingen i medlemmer og foreninger har været meget positiv, og det på trods af corona, blev en samlet forbundsledelse klappet til genvalg. Målt på foreninger er DAI nu det andet største specialforbund i DIF, kun overgået af DBU.

Genvalget betyder, at den øverste politiske ledelse fortsat ser således ud i DAI:

Forbundsformand Peer Huniche
Næstformand Sonja Søe Bergmann
Peter Rasmussen
Mogens Damgaard                  
Eddy Marrup
Birthe Henriksen                       

Der er stadig plads til et medlem mere i den nye kongresperiode, men pt. er der ingen kandidater. 

Forbundsformand Peer Huniche fremlagde forbundsledelsen mundtlige beretning, som kan ses her:

På kongressen blev også vedtaget et arbejdsprogram for 2020-2023, som kan læses her:

Og budget og budgetskitser for den næste kongresperiode blev også godkendt – de kan ses her:

Næste kongres afholdes i 2023.

Skriv en kommentar