Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI er optaget i PsykiatriAlliancen

Siden 1996 har DAI lavet indsatsen Idræt for Sindet, hvor målet er at sikre kvalificerede idrætstilbud for og med mennesker med psykiske sårbarheder. Nu er forbundet blevet optaget i PsykiatriAlliancen og har fået chancen for at være med blandt de tunge drenge i psykiatrien.

”Vi er blevet en del af det fine selskab”.

Sådan betegner forbundsledelsesmedlem med ansvar for Idræt for Sindet Mogens Damgaard de gode nyheder om, at Dansk Arbejder Idrætsforbund netop er optaget som medlem i PsykiatriAlliancen. Det er selvfølgelig på baggrund af indsatsen Idræt for Sindet, der i 25 år har arbejdet praktisk såvel som politisk for gode idrætsforeninger og tilbud til mennesker med fx depression, angst eller skizofreni.

PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet. Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af patienter, brugere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud.

”Det vigtigste for os er selvfølgelig at få idrætten ind på landkortet som en fast del af samtalen, når vi snakker løsninger i psykiatrien. Vi vil gerne være høringsberettigede, så vi kan være med til at sætte kursen for ny lovgivning og nye offentlige indsatser på det psykiatriske område. Og så kommer vi til at mødes med et bredt netværk, som er oplagte, når vi skal samarbejde i fremtiden om idrætsindsatser,” siger Mogens Damgaard.

Alliancen afholder to møder om året, og har derudover en løbende indflydelse på det politiske arbejde med området i Danmark.

Skriv en kommentar