Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Coronaen koster stadig medlemmer – DAI tredjestørste forbund

2021 var stadig præget af corona-restriktioner og nedlukninger, og det har også smittet af på de netop offentliggjorte medlemstal for 2021 i Dansk Arbejder Idrætsforbund. En tilbagegang på 22 foreninger gør, at DAI nu er det tredjestørste specialforbund i DIF målt på foreninger.

736 idrætsforeninger var i 2021 en del af det mangfoldige idrætsliv og fællesskab i Dansk Arbejder Idrætsforbund. I de foreninger dyrker 123.954 medlemmer idræt, og det er en lille tilbagegang på 2642 medlemmer fra 2020.

”Vi havde forventet en tilbagegang på baggrund af corona-restriktioner og nedlukninger. Og så skal man holde det sammen med, at vi op til 2020 var nogle af dem i Danmarks Idrætsforbund, som er gået mest frem. I virkeligheden er jeg glad for, at det ikke er gået værre,” siger forbundsformand i DAI Peer Huniche.

Han glæder sig over, at DAI stadig er blandt de tre største specialforbund i Danmark på antal foreninger kun overgået af DBU og Dansk Håndbold Forbund. Peer Huniche ser frem mod de næste år, hvor coronaen forhåbentligvis ikke kommer til at præge samfundslivet og idrætslivet i samme grad.

”Før corona var vi nogle af dem der fik gang i flest nye foreninger og medlemmer, og det spor skal vi selvfølgelig tilbage i hurtigst muligt, og derfor har vi også en række initiativer på vej, som vil blive offentliggjort senere. De seneste år har vi jo været gode til både at få aktiveret seniorerne og de yngre målgrupper med nye idrætter og initiativer, så jeg er meget optimistisk,” siger Peer Huniche.

Hvis man kigger på det samlede billede i Danmarks Idrætsforbund, er det især de indendørs idrætter som gymnastik, dans og svømning, som har været hårdt ramt i 2021, mens udendørsidrætter som fodbold, golf og tennis har trukket den anden vej. DAI rummer som et af de få tværidrætslige forbund en lang række forskellige idrætter, og derfor er det også forventeligt, at især indendørs idrætterne har haft det hårdt med corona-restriktionerne, selvom nye idrætter som kurling og indendørs krolf er på vej frem.