Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Bowling genstartes

Region Hovedstaden har valgt at nulstille sæsonen 2020-21, hvor vi kun nåede at afvikle 2 stævner inden COVID-19 ramte bowlingaktiviterne og førte til aflysning af alle andre aktiviteter.

Vi starter op igen (hvis COVID-19 situationen tillader det) med et stævne d. 26. september som vi forventer at kunne afvikle efter de almindelige regler – dvs. starter kl. 9.30, 11.40 og 13.40.

Da der blev afviklet så lidt af 2020-21 sæsonen, så har udvalget valgt at vi starter ud med de samme snitlister som vi startede op med for godt et år siden.

Skriv en kommentar