Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Årsmøde i regionen er udsat

Til alle Region Sjællands foreninger.
Grundet den aktuelle situation med Corona virus og henstilling fra myndighederne, har Regionsledelsen besluttet at udsætte afholdelsen af vores Årsmøde i DAI Region Sjælland, planlagt til den 18. marts 2020. Ny dato vil blive udsendt når situationen er normaliseret. Til orientering kan vi nævne at flere af regionens og foreningernes arrangementer allerede er aflyst, eller bliver aflyst.

Med venlig hilsen
Kim Sørensen, regionsformand

Skriv en kommentar