Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

”Vi vil gerne være et fagligt fyrtårn”: Bostedet Klintegården er ikke som de andre

Ambitionerne var ikke til at tage fejl af, da endnu et hold nyansatte gennemførte et idrætscertificeringskursus på bostedet Klintegården i Frederikssund. Klintegården var i 2017 det første bosted i Danmark til at blive idrætscertificeret, og siden da er der arbejdet flittigt med at have motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen på bostedet.

”Jeg er meget fysisk aktiv, så det er vigtigt for mig, at jeg er på en arbejdsplads, der også er aktiv,” fortæller Heidi, der er en af de medarbejdere som netop har afsluttet det idrætscertificeringskursus der fastholder Klintegårdens status som et idrætscertificeret botilbud, og fortsætter: ”Jeg har arbejdet med psykisk sårbare i 23 år, og jeg har altid brugt motionen som værktøj. Fokus flyder på en anden måde, når man snakker om de svære ting, end hvis man bare sidder stille. Selvom jeg har været i faget i mange år, så er der altid noget nyt at lære, og jeg har fået koblet mere teori på.”

René er ny teamleder på Klintegården, og på trods af en længere pendlertur, var han ikke i tvivl, da han så jobopslaget: ”Klintegården ikke er som de andre. Her er fokus på fysisk aktivitet og aktivitetsmedarbejderne Jette og Anne Marie gør et stort stykke arbejde, for at der er stor deltagelse fra beboerne til deres motionsevents. Det hele er jo så også understøttet af, at medarbejderne får et kursus som dette, så der ikke er noget, der er farligt og svært.” 

Har et bosted en idrætscertificering, er de også forpligtede til at afholde et samlende motionsevent for alle beboere. Som en del af kursets tredje dag blev eventet Royal Walk afholdt – en time, hvor beboerne skulle gå en rute rundt om bostedet – og samlet gik de tilmeldte 251 kilometer i alt. Og selvom sådan et arrangement er et hyggeligt samlingspunkt for beboere og ansatte, så er det hverdagen på Klintegården, der gør, at de for alvor skiller sig ud:

”Vi har skiftende arbejdstider, så det er svært at lave faste træningsaftaler med de beboere, som er mest tryg ved mig. Derfor er mange af de aktiviteter, vi laver med beboerne, mere situationsbestemte og impulsstyret, og der har kurset givet gode ideer til, hvordan vi griber det an. Vi har lært ”keep it simple” og lade være med at gøre det mere besværligt, end det behøver at være. I starten tænkte jeg, at man skulle planlægge en hel masse, men så bliver det hurtigt så avanceret, at ingen deltager i aktiviteten,” fortæller Heidi.

Også i ledelsen ligger der en opgave, når musikken er slukket og hverdagen melder sig igen: ” Vi i ledelsen vil gerne understøtte de gode ting, som vores medarbejdere lærer, så fysisk aktivitet bliver en helt naturlig del af at gå på arbejde. Vi vil gerne være et fagligt fyrtårn og være nogle af de bedste inden for socialpsykiatrien. Vores samarbejde med de lokale idrætsforeninger gør psykiatrien ufarlig, hvor mennesker kan komme ovenpå med hjælp fra os,” fortæller teamleder René.

På Klintegården styrer aktivitetsmedarbejderne de faste aktiviteter, mens mange af beboerne også går til forskellige aktiviteter i den lokale Idræt for Sindet-forening IF Vikingerne.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) tilbyder en unik mulighed for at blive idrætscertificeret som bosted. Et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige idræt tages seriøst. Hvor kontakten til det frivillige foreningsliv og idrætten er et opgør med usund levevis og ja tak til en sundere livsstil, en ny tilgang til synlighed i lokalområdet og det hele gennem idrætten og hvor idrætskulturen bliver omdrejningspunktet.

Læs mere om idrætscertificeringer her: https://dai-sport.dk/idraetscertificering-af-bosteder/