Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Stigende udgifter til ældreområdet: Selvtrænerfitness er en del af løsningen

Hvordan udnytter man de ledige fitnesslokaler på plejecentre og i aktivitetshuse og finder potentialet i noget, der allerede eksisterer? Det spørgsmål blev Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) inviteret til at besvare på Idrætsmødet 2024 i Aalborg sammen med en masse andre dygtige aktører fra idrætsverden.

DAI har nemlig siden 2014 samarbejdet med Aarhus Kommune om selvtrænerfitness: Et koncept, hvor fitnesslokaler på eksempelvis plejecentre og aktivitetshuse – der tit står tomme i bestemte tidsrum – bliver udnyttet til af senioridrætsforeninger. Siden projektets start er der uddannet 200 frivillige instruktører, skabt 18 nye foreninger med over 5000 medlemmer i aldersgruppen 60+.  

”Vi har i Aarhus Kommune arbejdet med Selvtrænerfitness i ti år ved at invitere civilsamfundet ind i vores tomme fitnesslokaler, når fysioterapeuterne er færdige med den visiterede træning, med det formål at få endnu flere aarhusianere til at blive fysisk aktive. Det er helt fantastisk, at så mange foreninger er startet op, og at så mange frivillige er blevet uddannet selvtrænerinstruktører og derved medvirker til at skabe lokale træningstilbud,” fortæller Christina Fruergaard-Pedersen, der er Motionskoordinator i Aarhus Kommune.

Lars Ehlers, der er direktør ved Nordic Institute of Health Economics og professor i Sundhedsøkonomi, kunne på Idrætsmødet give et indblik i de stigende udgifter, der er en konsekvens af den voksende ældrebefolkning og pegede på DAI som et godt eksempel på, hvordan man over en tiårig interventionsperiode har skabt øget fysisk aktivitet for en særlig 60+ målgruppe: “Det er flot eksempel på, hvordan tomme lokaler med fitnessudstyr – med borgerinddragelse som drivkraft – har kunne skabe så mange selvstændige Selvtrænerfitness-foreninger i Aarhus Kommune med over 5000 medlemmer”.

Og netop muligheden for at dyrke motion i fællesskab med andre har ikke blot en god effekt på de kommunale budgetter, men også hos den enkelte borger:

”Det er ingen hemmelighed, at det at være fysisk aktiv gennem hele livet har stor betydning for ens fysiske og mentale sundhed – og selvom man har rundet de 60 år, er det ingen hindring for at komme i gang med at dyrke varieret motion”, siger Thomas Ahrentz, der har været med til udviklet konceptet i DAI siden starten i 2014 og fortsætter: ”I mange af vores seniorforeninger oplever vi, at nogle medlemmer savner et fællesskab, når de eksempelvis skal finde sig til rette i en ny pensionisthverdag, eller de skal lære kroppen at kende på ny efter et visiteret borgerforløb ved fysioterapeuten. Ved at lave selvtrænerfitness-fællesskaber er man sammen om træningen, mens man kommer hinanden ved. Og det udvikler sig gerne til nye bekendtskaber og mod på at deltage i andre af vores fællesskabende motionstilbud.”

FAKTA

Dansk Arbejder Idrætsforbund har siden 2014 lavet selvtrænerfitness-foreninger og uddannet frivillige instruktører til at give andre medborgere god instruktion i fitnessmaskinerne. Succesen i Aarhus Kommune har siden projektets start også bredt sig til andre kommuner i landet, blandt andre Solrød, Gribskov og Kolding, og i de senere år er DAI begyndt at samarbejde med Bevæg dig for livet Fitness og GymDanmark for at sprede konceptet endnu mere.

Læs mere om Selvtrænerfitness og DAI: https://dai-sport.dk/selvtraenerfitness/

Idræt for Sindet og Mogens Damgaard var også inviteret med på Idrætsmødet for at fortælle om den succes, vi i Idræt for Sindet og vores dygtige foreninger rundt om i de danske kommuner har oplevet ved at investere i den fysiske sundhed for psykisk sårbare – for det resulterer nemlig i gevinst i kommunernes økonomi: En dygtig idrætskoordinator skaber et gyldent samarbejde mellem kommunerne og det frivillige foreningsliv.