Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Løft psykisk sårbare i din kommune og opnå besparelser

Kom med, når Dansk Arbejder Idrætsforbund og Idræt for Sindet afholder konference på Viborg Idrætshøjskole d. 1. februar.

Der bliver flere og flere psykisk sårbare i Danmark, og mange kommuner slås med stærkt stigende udgifter på socialområdet. Derfor skal der tænkes nyt – både for at give psykisk sårbare kvalificerede tilbud og for at få budgetterne til at hænge sammen. I over en tredjedel af landets kommuner har man prioriteret at have en folkeoplysende idrætsforening af og for psykisk sårbare, fordi det giver overskud – både menneskeligt og økonomisk. På denne konference kan du blive klogere på, hvad I kan opnå sammen med den frivillige idrætsverden.

De samlede offentlige udgifter til sociale indsatser på voksenområdet udgjorde 39 milliarder kroner i 2022. Derfor er der al mulig grund til at tænke i nye indsatser og nye samarbejdspartnere og få civilsamfundet med på banen.

Brug en eftermiddag sammen med dygtige kapaciteter, der hver dag arbejder med at få psykiatri og idræt til at gå op i en højere enhed – du bliver blandt andet klogere på:

  • Hvordan har andre kommuner fået succes med idrætsforeninger?
  • Hvad oplever psykisk sårbare i de frivillige idrætsfællesskaber?
  • Hvad viser forskning om gevinsterne ved idrætten, når men er psykisk sårbar.

Tilmeld dig her senest torsdag d. 25. januar: https://dai.nemtilmeld.dk/494/

Programmet for dagen:

Moderator: 
Rene Buch Andersen, DGI Nordjylland

Kl. 12.30-13.00: 
Kaffe/the og kage ved ankomst

Kl. 13.00:        
Velkomst og præsentation af Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DIF, DGI og Parasport Danmark ved Birgitte Nielsen, Direktør DGI Nordjylland

Kl. 13.05:
Mogens Damgaard, der er politisk ansvarlig for Idræt for Sindet, sætter scenen for dagen

Kl.  13.15:
Malene Skov Dinesen fra Ineva præsenterer resultaterne fra undersøgelsen ”Idræt for Sindet giver overskud – både menneskeligt og økonomisk”.

Kl. 14.00:
Kommunaldirektør i Morsø Kommune Rikke Würtz fortæller, hvordan idræt har forandret socialpsykiatrien på Mors.

Kl. 14.45:
Johannes Baggesen, Idrætskoordinator IFS Hjørring, fortæller om rolle og funktion som den afgørende faktor for at idrætsforeningen lykkes.

Kl. 15.05:
”Kan Idræt for Sindet bo hos os?”- workshop

    o   Hvad er det mest interessante?
    o   Kunne Idræt for Sindet være en god investering hos os?
    o   Hvad får vi brug for af hjælp til at komme i gang?

Kl. 15.40: 
Helle Horsholt, kasserer i idrætsforeningen IFS Hjørring, fortæller om sit møde med idrætten som recovery.

Kl. 15.50: 
Tak for i dag.