Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

KOM OG DANS MED DAI; DET BLIVERSJOVT, RYTMISK, ENERGISK OG MEDSVED PÅ PANDEN.

I bliver præsenteret for en halv dans –
og skal selv være med til at færdiggøre
dansen i grupper. Vi danser enkeltvis, så
du bestemmer selv dit niveau.
I kan være sikker på et par sjove,
udfordrende og hyggelige timer. Måske
kan trinnene give yderlig inspiration til
dans med andre efter kurset. Kom som
instruktør i din forening og få inspiration