Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Glædelig jul fra DAI

Tiden nærmer sig på ny juleaften, og ikke overraskende er der travlhed med de sidste gaveindkøb, juletræet skal pyntes og forberedelserne til den store aften med familie, venner, børnebørn er i fuld gang.

Året 2023 var trods alt lidt anderledes end de forgangene år, hvor især pandemien har skabt bekymringer.

Først og fremmest vil forbundsledelsen og jeg se tilbage på året 2023 med glæde, idet DAI på mange måder kom tilbage i kampen med en historisk medlemsfremgang og gang i foreningslivet/idrætterne rundt om i landet.

Forbundsledelsen tager ikke frivillighed for givet, og derfor er vi stolte over jeres utrættelige engagement som frivillige, idet I om nogen er grundstenen i at holde gang i de mange forskellige idrætter, der dyrkes hver dag, året rundt.

Jeg vil derfor gerne endnu engang rose foreningerne, de frivillige og medarbejderne i DAI for fortsat at holde aktiviteterne i gang og ikke mindst at styrke fællesskabet lokalt og på tværs af landet til gavn for os alle.

Historisk medlemsfremgang, god udvikling i idrætterne, økonomien i top, deltagelse i World Sports Games i Italien, fastholdelse af vores position i ledelsen af det internationale arbejde i CSIT og sidst ikke mindst en nominering til den sociale pris ved årets sports galla i Herning – ja rækken af gode oplevelser er uendelig i Dansk Arbejder Idræt, når jeg skal se tilbage til 2023.

Målet er nu at fortsætte de gode takter fra 2023 i idrætterne og samtidig bevare fællesskaberne og det gode foreningsliv. Med denne positive optimisme ser jeg frem til et begivenhedsrig år 2024 med fortsat nye oplevelser for foreningerne og deres medlemmer.

Tak til jer for genvalget af os som forbundsledelse. Vi vil ydmyg fortsætte arbejdet med at bevare Dansk Arbejder Idrætsforbund i den kampform og fælles ånd, som hersker rundt om i regionerne, foreningerne i hele det ganske land.

Forbundsledelsen vil gerne ønske alle foreningsmedlemmer, frivillige ledere og regioner, medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl. en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

Peer Huniche

Forbundsformand