Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

La Vuelta på Kondicyklen

ons12junHele dagenLa Vuelta på Kondicyklen

Detaljer

BRUG KONDICYKLERNE ELLER HOMETRAINERE PÅ JERES PSYKIATRISKE AFDELINGER, BOTILBUD, VÆRESTEDER,

M.M., TIL AT SPREDE GLÆDE OG LIV.

DET ER MÅLET MED LA VUELTA PÅ KONDICYKLEN, HVOR ALLE LANDETS PSYKIATRISKE AFDELINGER, BOTILBUD OG

VÆRESTEDER ER INVITERET.

KAN I IKKE KOMME TIL IDRÆTTEN, KAN IDRÆTTEN KOMME TIL JER.

I 6 år har psykiatrien i hele landet deltaget i cykeldagen, og vi håber, at endnu flere har lyst til at være med her i 2024.

Tidspunkt

Hele dagen (Onsdag)(GMT+00:00)