Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Engagerede borgere er grundlaget for succes i ny IFS-forening

I Holstebro Kommune kan borgere med psykiske sårbarheder fremover få rørt kroppen i et aktivt og socialt fællesskab i den nystiftede Idræt for Sindet-forening. I onsdags blev der nemlig afholdt en stiftende generalforsamling, som er kulminationen på to års arbejde med at få skabt et idrætstilbud til psykisk sårbare i Holstebro Kommune.

I kommunen har man længe haft et godt samarbejde med projektet ABC for mental sundhed om at få folk ud i meningsfulde fællesskaber. Særligt i tiden efter corona har man mærket en efterspørgsel på motionstilbud, der har været skræddersyet en målgruppe som ellers ikke har kunne finde sig til rette i en ordinær idrætsforening og som har oplevet ensomhed i en tid med nedlukninger og isolation. Og netop et stærkt fællesskab er en af ambitionerne med foreningen:

”Vi vil prøve at få skabt et ”klubhusmiljø” for at have et fælles og neutralt sted at mødes om det sociale. Udover idrætten vil vi gerne lave sociale arrangementer som fx sommer- og julefest og brætspilsaftener,” fortæller Henriette Madsen, der er udviklingskonsulent i Kultur og Fritid i Holstebro Kommune og er én af to projektledere, der har været med fra start og er med til at understøtte at foreningen kommer godt i gang.

Medlemsstyret bestyrelse

Holstebro Kommune, DIF og DGI Vestjylland har gennem Bevæg dig for livet-samarbejdet arbejdet på at styrke det aktive foreningsliv i kommunen, og i den forbindelse har en intern arbejdsgruppe knoklet fra idéens spæde start med at kortlægge, hvilke aktiviteter der har været lyst til og behov for – til i starten af dette år at have mobiliseret borgere fra væresteder i kommunen til at være en aktiv del af den nye forening. I januar blev 14 borgere og ansatte i kommunen sendt på holdlederkursus, hvilket har ført til, at en håndfuld af dem i dag sidder i bestyrelsen og er holdledere på nogle af foreningens aktiviteter.

”Vores formål er, at foreningen skal dyrke forskellige former for idræt og aktiviteter med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben. Noget, som er mindst lige så vigtigt, er, at vi gerne vil udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Det viser vores sammensætning i bestyrelsen allerede, at vi kan lykkes med. I bestyrelsen sidder nogle borgere fra væresteder, og en enkelt medarbejder har sagt ja til at indgå i bestyrelsen med frivilligt arbejde”, fortæller Henriette Madsen, der sammen med sin kollega Tina Horslund Mølgaard, udviklingskonsulent i Social og Sundhed, og resten af arbejdsgruppen har indhentet inspiration fra forskellige foredrag og lavet benarbejdet ude på værestederne.

Selvom foreningen først officielt er stiftet nu, er de allerede godt i gang med forskellige aktiviteter: De har blandt andet lavet Qi-gong, cirkeltræning og Sport Møder Leg, og i samarbejde med den lokale forening Psykiatriens Venner er der også blevet spillet badminton. Forårets komme har også inspireret dem til at kigge efter udendørs idrætter, og her er aktiviteter som disc golf og krolf på tegnebrættet.

Tirsdag i næste uge holder foreningen deres første bestyrelsesmøde, hvor de forskellige bestyrelsesposter bliver fordelt.

Vil du læse mere om Idræt for Sindet – Holstebro, kan du tjekke deres Facebookside og hjemmeside.