Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

VEJLEDNING OM COVID-19 og IDRÆT

VEJLEDNING OM COVID-19 og IDRÆT

Web vandmærke

Kontakt

Hvis I har spørgsmål eller er usikre, er I altid meget velkomne til at kontakte jeres lokale idrætskonsulent i DAI her.

Generelle retningslinjer

Særlige restriktioner lige nu

  • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket frem til den 17. januar 2021.
  • Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt det lille forsamlingsforbud på 5 personer for alle aldersgrupper.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget

Midlertidigt tillæg til retningslinjerne
Foreløbig bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Mundbind:
Frem til foreløbig den 28. februar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.

Se Sundhedsstyrelsens side "brug af mundbind" for evt. yderligere info, anbefalinger og undtagelser.

Sektionsopdelt træning: Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max det gældende forsamlingsforbud, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign.

En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen
Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.

Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

DIF og DGI har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer for forsvarligt at dyrke idræt.

Og hæng så gerne plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten (den kan findes her)

Vores Idrætsspecifikke vejledninger

X
X