Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

VEJLEDNING OM COVID-19 og IDRÆT

VEJLEDNING OM COVID-19 og IDRÆT

Web vandmærke

Kontakt

Hvis I har spørgsmål eller er usikre, er I altid meget velkomne til at kontakte jeres lokale idrætskonsulent i DAI her.

Generelle retningslinjer

Midlertidigt tillæg til retningslinjerne
Foreløbig bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Forsamlingsforbuddet ændrer sig hele tiden. I uge 44 blev forsamlingsforbuddet ændret til 10 personer.

Mundbind: Der er der indført krav om mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter - dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder fra d. 29/10 og fire uger frem.

Sektionsopdelt træning: Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max det gældende forsamlingsforbud, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign.

En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen
Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.

Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

DIF og DGI har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer for forsvarligt at dyrke idræt.

Og hæng så gerne plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten (den kan findes her)

Vores Idrætsspecifikke vejledninger

X
X