Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ændring af kontaktperson i regionen

Formular til ændringer m.m. af kontaktpersoner i regionerne

  • Dette er en formular til ændring af persondata/kontaktdata på regionens ledelse og personer i idrætsudvalg.

    Det er vigtigt at DAI har korrekt data på jeres kontaktperson, da det er denne kontaktperson som på mail, modtager officielle henvendelser og information fra DAI.
    DAI gør opmærksom på, at indtastning i denne formular er beskyttet og det samme gælder data der efterfølgende indtastes i vores datasystem. Disse data benyttes kun i forhold til vores officielle datapolitik og af personer i DAI, hvor dette er nødvendigt.
  • Dette felt bedes udfyldt med det valg der skal foretages: Enten en sletning af en person, ændring til en person eller en ny person i ledelse eller udvalg
  • Vælg personens hverv i ledelse eller udvalg.
  • Her bedes valgt hvilket idrætsudvalg der skal foretages ændringer til.
  • Vi vil gerne have så mange data som muligt i vores datasystem om de enkelte kontaktpersoner, når der er ændringer eller hvis der er tale om en ny person, men adresse er ikke nødvendigvis et krav, hvis man ikke har adressen eller ikke ønsker at opgive den. Men... Postnr. og by er vigtig for at vi kan oprette personen i systemet. Samme gælder for e-mail og tlf., så vedkommende kan kontaktes