Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Indplaceringslister

d. 1. juli og 1. januar udregnes de enkelte spilleres snit på baggrund af de serier de indtil da har spillet i sæsonen og hvis spilleren har spillet mere end 8 serier, laves en omplacering af spilleren efter det nye snit.

Snittet d. 1. januar er det snit som anvendes til regions mesterskaberne sidst på sæsonen.

Snittet d. 1. juli anvendes til deltages i en evt. handicapturnering.

Udvalget placerer nye spillere ind efter bedste vurdering i første omgang. Hvis udvalget vurderer at en spiller er placeret i en forkert kategori, så kan spilleren uden varsel blive omplaceret.

Listerne laves i 2 udgaver - en hvor spillerne er sorteret efter snit men blandet mellem hinanden, og en hvor spillerne er sorteret efter klub / forening og derefter efter snit.

Aktuelle snitlister

Snitliste Efteraar 2019

Snitliste Efteraar 2019 Kluborden

X
X