Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

AFLys kamp

I henhold til turneringsreglernes § 8.07 skal afbud meldes til DAI og modstanderne. Fodboldudvalget fremsender faktura i henhold til turneringsreglerne, når sager er behandlet. Følgende klub melder hermed afbud til fastsat kamp: Alle felter i formularen skal udfyldes.

  • DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
  • Husk at denne afmelding kun kommer til DAI og at du selv skal kontakte modstanderens hold. Ellers er bøden på 600 kr. Afbud mere end 48 timer før kampstart er gratis. For afbud mindre end 48 timer og senest 24 timer før kampstart er bøden på 250 kr. For afbud senere end 24 timer før kampstart er bøden på 600 kr.

Om flytning og aflysning

I disse to skemaer kan I aflyse kampe og anmode om at flytte kampe. Vær meget opmærksom på de deadlines, som fremgår af skemaerne. Det er ikke muligt at gøre dette over mail eller telefon - men I er velkomne til at kontakte os med spørgsmål.

Kontakt Fodboldudvalget

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
København NV
Telf. 39 29 59 10
E-mail: fodbold-kbh@dai-sport.dk

Anmodning om kampflytning

Der kan ikke længere anmodes om kampflytning.

I henhold til turneringsreglernes § 7.02 anmodes der hermed om flytning af nedenstående kamp.

Fodboldudvalget fremsender faktura i henhold til turneringsreglernes § 7.02 stk.b når sagen er behandlet.

Alle felter i formularen skal udfyldes.
Seneste mulighed for kampflytning: 15.09.2024

Husk at det koster 300 kr. at flytte en kamp!

  • DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
  • Fodboldudvalget skal have denne ansøgning i hænde senest 14 dage før den oprindelige fastsatte spilledato for at en ansøgning kan imødekommes.