Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Om region midtjylland

Profil

DAI er et tværidrætsligt specialforbund under DIF med ca. 850 medlemsklubber på landsplan, heraf har ca. 100 foreninger hjemsted i Region Midtjylland.

DAI Region Midtjylland arrangerer stævner, turneringer og mesterskaber i flere idrætsgrene.

Vision

Regionsledelsen i DAI-Midtjylland har på et møde den 3. oktober 2017 besluttet følgende omkring regionens visioner for den kommende periode.

Bliv medlem af DAI

DAI er et tilbud til alle.
Nye foreninger er velkommen til at få del i oplevelserne.

Læs mere her om fordele ved medlemskab af DAI

Regionsledelse

Regionsformand: 
Aase Klitte Holmgren
Mail: aaseklitteholmgren@gmail.com
Tlf.: 21 28 60 05

Vedtægter

X
X