Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Om region midtjylland

Profil

Region Midtjylland –Profil.

DAI er et tværidrætsligt specialforbund under DIF med ca. 750 medlemsklubber på landsplan, heraf har ca. 90 foreninger hjemsted i Region Midtjylland.

DAI Region Midtjylland arrangerer stævner, turneringer og mesterskaber.

Vi medvirker gerne til at starte en ny forening, således at DU har mulighed for at dyrke din idræt i DAI.

 

Vision

DAI Region Midtjylland
Vision 2021-2023

Regionsledelsen i DAI-Midtjylland har på et møde den 18. august 2021 besluttet følgende omkring regionens visioner for den kommende periode

Bliv medlem af DAI

DAI er et tilbud til alle.
Nye foreninger er velkommen til at få del i oplevelserne.

Læs mere her om fordele ved medlemskab af DAI

Regionsledelse

Regionsformand: 
Jørn Brøndum
Mail: jornbrondum@gmail.com
Tlf.: 40 28 96 02

Vedtægter